Giáo Án Lịch Sử 6: Bài 5 CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY-p1

Giáo Án Lịch Sử 6: Bài 5 CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY-p1

77 29/09/2019

    Bài 5

CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY

 I. MỤC TIÊU   

1. Kiến thức: Sau khi học xong bài, học sinh

- Nêu được sự xuất hiện các quốc gia cổ đại phương Tây( thời gian, địa điểm)

- Trình bày sơ lược về tổ chức và đời sống xã hội cổ đại phương Tây.

2. Thái độ

- Giúp học sinh có ý thức đầy đủ hơn về sự bất bình đẳng trong xã hội.

3. Kỹ năng

- Bước đầu thấy được mối quan hệ giữa điều kiện tự nhiên với sự phát triển kinh tế.

4. Định hướng phát triển năng lực

        - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 

       - Năng lực chuyên biệt:

+ Tái hiện kiến thức lịch s, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử

       +Thấy được mối quan hệ giữa điều kiện tự nhiên với sự phát triển kinh tế.

II. PHƯƠNG PHÁP: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích, tổng hợp, nhóm

III. PHƯƠNG TIỆN: Lược đồ các quốc gia cổ đại.

IV. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Giáo án word .

- Lược đồ các quốc gia cổ đại.

2. Chuẩn bị của học sinh

- Đọc trước sách giáo khoa và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

  V. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG 

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ (3 phút)

     - Các quốc gia cổ đại phương Đông ra đời thời gian nào, ở đâu? Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào?

3. Bài mới

3.1. Hoạt động khởi động

          - Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được đó là sự xuất hiện các quốc gia cổ đại phương Tây và sơ lược về tổ chức và đời sống xã hội ở các quốc gia cổ đại đó, đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

- Phương pháp: Thuyết trình, trực quan, phát vấn.

- Thời gian: 2 phút.

          - Tổ chức hoạt động:

          - Tổ chức hoạt động: Giáo viên cho HS quan sát lược đồ các quốc gia cổ đại để thấy được vị trí của nước Hi Lạp và Rô-ma, yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi:

          Các quốc gia Hi Lạp và Rô-ma được hình thành ở đâu ?

         - Dự kiến sản phẩm : trên các bán đảo Ban-căng và I-ta-li-a.

 

 

             Trên cơ sở ý kiến GV dẫn dắt vào bài hoặc GV nhận xét và vào bài mới: Sự xuất hiện nhà nước không chỉ xảy ra ở phương Đông nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi mà còn xuất hiện cả ở những vùng khó khăn của phương Tây. Để tìm hiểu sự ra đời của các quốc gia cổ đại phương Tây như thế nào. Chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung này trong tiết học ngày hôm nay.

3.2. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Hoạt động 1 

1. Sự xuất hiện các quốc gia cổ đại phương Tây

 - Mục tiêu: HS biết được sự xuất hiện các quốc gia cổ đại phương Tây( thời gian, địa điểm)

- Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích, ….

- Phương tiện : Lược đồ các quốc gia cổ đại.

          - Thời gian: 12 phút

          - Tổ chức hoạt động

 

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Dự kiến sản phẩm (Nội dung chính)

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- HS đọc mục 1 SGK (4 phút), và thực hiện các yêu cầu sau:

+ GV hướng dẫn học sinh quan sát bản đồ các quốc gia cổ đại, yêu cầu HS xác định 2 quốc gia Hy Lạp, Rô-ma

+ Các quốc gia cổ đại phương Tây ra đời vào thời gian nào? Ở đâu?

+ Địa hình, điều kiện tự nhiên các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây có gì khác nhau?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những nội dung khó (bằng hệ thống câu hỏi gợi mở - linh hoạt).

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- HS lần lượt trình bày.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả trình bày.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

GV chốt ý: Thời gian xuất hiện vào đầu thiên niên thế kỷ I TCN

- Địa điểm: trên các bán đảo Ban-căng và I-ta-li-a

- Các quốc gia cổ đại PT: Hi Lạp và Rô-ma

- Các quốc gia cổ đại PT ra dời muộn hơn so với phương Đông .

 

 

- Thời gian xuất hiện: đầu thiên niên thế kỷ I TCN

- Địa điểm: trên các bán đảo Ban-căng và I-ta-li-a

- Các quốc gia cổ đại PT: Hi Lạp và Rô-ma.

 

 

 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn