Giáo Án Lịch Sử 6- BÀI 14- phần 3

Giáo Án Lịch Sử 6- BÀI 14- phần 3

28 09/10/2019

3. Hoạt động 3 

     Mục 3. Đất nước thời Âu Lạc có gì thay đổi? 

- Mục tiêu: HS nhận biết được sự thay đổi rõ nét về sản xuất và đời sống xã hội của nước Âu Lạc.

- Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích,......

- Phương tiện: Ti vi 

          - Thời gian: 9 phút

          - Tổ chức hoạt động

 

 

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Dự kiến sản phẩm (Nội dung chính)

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- HS đọc mục 3, quan sát H39, 40 SGK thực hiện các yêu cầu sau.

+ Trong kinh tế nông nghiệp và thủ công nghiệp đã có những tiến bộ gì? Tại sao có sự tiến bộ đó?

 + Xã hội thời Âu Lạc có sự thay đổi như thế nào?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những nội dung khó (bằng hệ thống câu hỏi gợi mở - linh hoạt).

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động

- HS lần lượt trình bày.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả trình bày.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

 

 

 

 

*Kinh tế

- Nông nghiệp

+ Lưỡi cày đồng được cải tiến dùng phổ biến hơn .

+ Chăn nuôi, trồng trọt, đánh cá , săn bắn đều phát triển .

- Các nghề thủ công

+ Làm gốm, dệt, làm đồ trang sức đều tiến bộ.

 + Ngành xây dựng và luyện kim đặc biệt phát triển.

  + Công cụ sản xuất bằng sắt ngày càng nhiều.

* Xã hội:  Dân số tăng, sự phân biệt giữa các tầng lớp sâu sắc hơn.

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Hoạt động luyện tập

- Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về hoàn cảnh ra đời và tổ chức nhà nước Âu Lạc, sự tiến bộ trong sản xuất. 

- Thời gian: 6 phút

- Phương thức tiến hành: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá  nhân, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

GV dùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tự luận và yêu cầu học sinh chọn đáp án đúng trả lời trên bảng con (trắc nghiệm).

+ Phần trắc nghiệm khách quan

Câu 1. Để đối phó với hành động xâm lược của quân Tần, nhân dân Tây Âu - Lạc Việt đã sử dụng cách đánh nào?

 A. Tổ chức những trận phục kích nhỏ.         B. Đánh quân Tần cả ngày lẫn đêm.

   C. Ngày ở yên, đêm ra đánh quân Tần.         D. Tổ chức những trận đánh lớn và liên tiếp.       Câu 2. Nước Âu Lạc ra đời trên cơ sở nào?

   A. Sau khi đánh tan quân Tần.                   B. Hợp nhất Tây Âu và Lạc Việt.               

   C. Nhu cầu trị thuỷ và làm thủy lợi.            D. Nước Âu lạc mạnh hơn nước Văn Lang. Câu 3. Kinh đô của nước Âu Lạc ở

    A. Bạch Hạc (Việt Trì - Phú Thọ).              B. Gia Ninh (Phú Thọ).

    C. Phong Khê (Cổ Loa, Đông Anh - Hà Nội).       

    D. Hoa Lư ( Ninh Bình).

Câu 4. Điểm khác trong tổ chức bộ máy nhà nước thời An Dương Vương so với thời vua Hùng là    

     A. vua đứng đầu đất nước, nắm mọi quyền hành.

     B. giúp việc cho vua có các Lạc hầu, Lạc tướng.

     C. cả nước chia thành nhiều bộ, do lạc tướng đứng đầu.

      D. tổ chức nhà nước chặt chẽ hơn, vua có nhiều quyền hành hơn.

Câu 5. Nước Âu Lạc do ai đứng đầu?

      A. An Dương Vương.                         B. Hùng Vương.

C. Ngô Quyền.                                   D. Đinh Bộ Lĩnh.

           + Phần tự luận

Câu 1. Đất nước thời Âu Lạc có gì thay đổi?

             - Dự kiến sản phẩm:

             + Phần trắc nghiệm khách quan

CÂU

       1

      2

        3

        4

     5

ĐA

       C

       B

        C

        D

     A

              + Phần tự luận:......

3.4. Hoạt động tìm tòi mở rộng, vận dụng

- Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.

        + HS biết nhận xét, đánh giá sự tiến bộ của nhà nước Âu Lạc so với nước Văn Lang. 

- Phương thức tiến hành: câu hỏi sau khi hình thành kiến thức mới.

            Điểm giống và khác nhau của nhà nước Âu Lạc so với nhà nước Văn Lang.

- Thời gian: 4 phút.

- Dự kiến sản phẩm

            + Giống nhau: Có tổ chức từ trên xuống dưới, lấy làng chạ làm cơ sở (đơn vị hành chính).

            + Tuy còn đơn giản nhưng là tổ chức chính quyền cai quản của cả nước.

            + Khác nhau: Thời Âu Lạc, quyền hành nhà nước đã cao và chặt chẽ hơn. Vua có quyền thế trong việc trị nước.

- GV giao nhiệm vụ cho HS

            Học bài - xem trước bài 15: NƯỚC ÂU LẠC (tiếp theo)

+ Em có nhận xét gì về việc xây dựng công trình thành Cổ Loa vào thế kỉ thứ III – II TCN ở nước Âu Lạc ?

+ Theo em, truyện Mỵ Châu - Trọng Thủy nói lên điều gì?

+ Nguyên nhân thất bại của nước Âu Lạc.

          + Sự thất bại của An Dương Vương để lại bài học gì cho đời sau?

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn