Giáo Án Lịch Sử 6- BÀI 14- phần 1

Giáo Án Lịch Sử 6- BÀI 14- phần 1

23 09/10/2019

Bài 14

  NƯỚC ÂU LẠC

          I. MỤC TIÊU  

1. Kiến thức: Sau khi học xong bài học, học sinh

- Trình bày được hoàn cảnh ra đời và tổ chức nhà nước Âu Lạc, sự tiến bộ trong sản xuất (sử dụng công cụ bằng đồng, bằng sắt, chăn nuôi, trồng trọt, các  nghề thủ công)

2. Thái độ  

- Giáo dục tình cảm, tinh thần yêu quê hương đất nước, tinh thần cộng đồng luôn nhớ về cội nguồn.

3. Kĩ năng  

- Bồi dưỡng kĩ năng nhận xét, so sánh bước đầu tìm hiểu về bài học lịch sử.

           4. Định hướng phát triển năng lực

- Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác…

- Năng lực chuyên biệt

 + Tái hiện sự kiện lịch sử về cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần, sự ra đời của nước Âu Lạc

+ So sánh, nhận xét, đánh gía sự tiến bộ của nhà nước Âu Lạc so với nhà nước Văn Lang.

+ Vận dụng kiến thức thực hành

          II. PHƯƠNG PHÁP: Nêu vấn đề, phân tích, so sánh, thảo luận nhóm ....

III. PHƯƠNG TIỆN: Tranh ảnh, lược đồ cuộc kháng chiến, ti vi.

IV. CHUẨN BỊ 

Chuẩn bị của giáo viên

- Giáo án word và Powerpoint.

- Tranh ảnh có liên quan.

- Phiếu học tập.

2. Chuẩn bị của học sinh

- Hoàn thành các nội dung giáo viên đã giao ở tiết trước.          

         V. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC 

          1. Ổn định

           2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút)

          - Điểm những nét chính trong đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang ?

- Những yếu tố nào tạo nên tình cảm cộng đồng của cư dân Văn Lang ?

            3. Bài mới
            3.1. Hoạt động khởi động

          - Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được đó là hoàn cảnh ra đời và tổ chức nhà nước Âu Lạc... để đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

- Phương pháp: Thuyết trình, nêu vấn đề.

          - Thời gian: 2 phút.          

             - Tổ chức hoạt động: Giáo viên cho HS yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi:

              Tình hình nhà nước Văn Lang ở thế kỉ III TCN như thế nào?

            - Dự kiến sản phẩm : Đất nước Văn Lang không còn yên bình như trước, vua chỉ lo ăn uống vui chơi, lụt lội xảy ra, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn....

    Trên cơ sở ý kiến GV dẫn dắt vào bài hoặc GV nhận xét và vào bài mới: 

Nhà nước Văn Lang ở thế kỉ III TCN đất nước Văn Lang không còn yên bình như trước, vua chỉ lo ăn uống vui chơi, lụt lội xảy ra, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn....Vua Hùng thứ 18 không chú ý đến việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ở phương Bắc nhà Tần mở rộng bờ cõi xuống phía Nam, nhân dân đoàn kết chống ngoại xâm giành thắng lợi, trên cơ sở đó nhà nước Âu Lạc ra đời trong hoàn cảnh nào, tổ chức nhà nước ra sao? Để hiểu rõ nội dung đó, chúng ta tìm hiểu trong tiết học hôm nay.         

   3.2. Hoạt động hình thành kiến thức

      1. Hoạt động 1 

     Mục 1. Cuộc kháng chiến chống Tần xâm lược Tần diễn ra như thế nào?

- Mục tiêu: HS trình bày diễn biến chính cuộc kháng  chiến chống quân Tần.

- Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích,......

- Phương tiện: Ti vi, lược đồ cuộc kháng chiến.

          - Thời gian: 8 phút

          - Tổ chức hoạt động

 

 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn