Giáo Án Lịch Sử 6- BÀI 13- phần 2

Giáo Án Lịch Sử 6- BÀI 13- phần 2

59 09/10/2019

2. Hoạt động 2 

  Mục 2. Đời sống vật chất của cư dân Văn Lang ra sao?

- Mục tiêu: HS biết được đời sống vật chất của cư dân Văn Lang.

- Phương pháp: Phát vấn, thuyết trình, phân tích, nhóm.

- Phương tiện: Ti vi

          - Thời gian: 10 phút

          - Tổ chức hoạt động

 

 

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Dự kiến sản phẩm (Nội dung chính)

 

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- Chia thành 3 nhóm. Các nhóm đọc mục 2    SGK (4 phút), thảo luận và thực hiện các yêu cầu sau:

+ Trình bày những nét chính trong đời sống vật chất của cư dân Văn Lang.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những nội dung khó (bằng hệ thống câu hỏi gợi mở - linh hoạt).

+ Cư dân Văn Lang ở như thế nào?

+ Thức ăn của người Văn Lang là gì?

+Trang phục của cư dân Văn Lang như thế

nào ?

+ Người Văn Lang đi bằng phương tiện gì ?

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- Đại diện các nhóm trình bày.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm trình bày.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

 

 

 

- Ở nhà sàn mái cong hình thuyền   hay mái tròn hình mui thuyền làm bằng gỗ, tre, nứa…

- Ăn cơm nếp, cơm tẻ, rau, thịt, cá...

- Trang phục

 + Nam: đóng khố, mình trần, đi chân đất .

 + Nữ: mặc váy, áo xẻ giữa, có yếm che ngực.

- Việc đi lại chủ yếu bằng thuyền.

 

 

 

 

 

 

3. Hoạt động 3

  Mục 3. Đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang có gì mới?

- Mục tiêu: HS biết được đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang.

- Phương pháp: Phát vấn, thuyết trình, phân tích, nhóm.

- Phương tiện: Ti vi

          - Thời gian: 10 phút

          - Tổ chức hoạt

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Dự kiến sản phẩm (Nội dung chính)

GV : Đời sống tinh thần là sự phản ánh của cuộc sống vật chất. Đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang có những phát triển phù hợp với cuộc sông vật chất của họ.

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- Chia thành 3 nhóm. Các nhóm đọc mục 3    SGK (4 phút), thảo luận và thực hiện các yêu cầu sau:

+ Nhóm 1: Xã hội Văn Lang gồm mấy tầng lớp ? Địa vị của mỗi tầng lớp trong xã hội ra sao?

+ Nhóm 2,3: Trình bày những nét chính trong đời tinh thần của cư dân Văn Lang.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những nội dung khó (bằng hệ thống câu hỏi gợi mở - linh hoạt).

+ Sau những ngày lao động mệt nhọc cư dân Văn Lang làm gì?

+ Trong các ngày lễ hội họ thường làm gì?

+ Các truyện Trầu cau, Bánh chưng, bánh giầy cho ta biết thời Văn Lang có những phong tục

gì ?

+ Tín ngưỡng của cư dân Văn Lang ra sao?

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- Đại diện các nhóm trình bày.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm trình bày.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

 

 

 

 

 

- Xã hội chia thành 3 tầng lớp: những người quyền quý, dân tự do, nô tì.

- Thường tổ chức lễ hội, vui chơi.

- Cư dân Văn Lang có một số phong tục, tập quán như làm bánh chưng, bánh giầy, xăm mình, nhuộm răng, ăn trầu.

 

 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn