Giáo Án Lịch Sử 6- BÀI 13- phần 1

Giáo Án Lịch Sử 6- BÀI 13- phần 1

24 09/10/2019

 

Bài 13

ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CỦA CƯ DÂN VĂN LANG

 

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Sau khi học xong bài, học sinh

          - Biết được đời sống vật chất (ăn, mặc, ở, đi lại), các nghề thủ công, đời sống tinh thần (lễ hội, tín ngưỡng) của cư dân Văn Lang.

 2. Thái độ

          - Bước đầu giáo dục lòng yêu nước và ý thức về văn hoá dân tộc.

 3. Kĩ năng

          - Rèn luyện thêm về kĩ năng liên hệ thực tế, quan sát hình ảnh và nhận xét

 4. Định hướng các năng lực hình thành

- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác…

- Năng lực chuyên biệt: Tái hiện kiến thức lịch s, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử, nhận xét…..

II. PHƯƠNG PHÁP: Nêu vấn đề, phân tích, phát vấn, động não, thảo luận nhóm

III. PHƯƠNG TIỆN: Ti vi

IV. CHUẨN BỊ 

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Giáo án word và Powerpoint.

2. Chuẩn bị của học sinh

- Hoàn thành các nội dung giáo viên đã giao ở tiết trước.        

V. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC 

1. Ổn định

2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút)

  - Những lý do ra đời của nhà nước Văn Lang là gì? Nhà nước Văn Lang được tổ chức như thế nào?

 3. Bài mới
 3.1. Hoạt động khởi động

          - Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được đó là đời sống vật chất và đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang để đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới

- Phương pháp: Thuyết trình, trực quan, phát vấn.

- Thời gian: 3 phút.

- Tổ chức hoạt động: Giáo viên cho học sinh quan sát các hình 36,3,38 SGK và yêu cầu trả lời câu hỏi dưới đây:

           Theo em, nghề thủ công nào phát triển nhất thời bấy giờ? Nhận xét về sự phát triền đó?

           - Dự kiến sản phẩm: Nghề luyện kim phát triển nhất thời bấy giờ

           + Kĩ thuật luyện kim đạt trình độ cao, thể hiện qua các hoa văn. 

           Giáo viên nhận xét và vào bài mới: Nhà nước Văn Lang hình thành trên cơ sở kinh tế - xã hội phát triển, trên một địa bàn rộng lớn với 15 bộ. Đây là nhà nước đầu tiên của Việt Nam. Ngoài nền kinh tế nông nghiệp, thì các nghề thủ công cũng được phát triển và chuyên môn hóa . Hôm nay, chúng ta tìm hiểu cuộc sống của người dânVăn Lang để hiểu rõ hơn về cội nguồn dân tộc.

3.2. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Hoạt động 1 

   Mục 1. Nông nghiệp và các nghề thủ công

- Mục tiêu: HS biết được kinh tế nông nghiệp và các nghề thủ công của cư dân Văn Lang.

- Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích,......

- Phương tiện: Ti vi

          - Thời gian: 8 phút

          - Tổ chức hoạt động

 

 

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Dự kiến sản phẩm (Nội dung chính)

GV: Văn Lang là một nước nông nghiệp, tuỳ theo từng vùng mà người Lạc Việt có cách gieo trồng khác nhau ở ruộng đồng hay trên nương rẫy.

Cư dân Văn Lang xới đất để gieo, cấy bằng công cụ lưỡi cày bằng đồng. Như vậy, nông nghiệp nước ta đã chuyển từ giai đoạn nông nghiệp dùng cuốc sang nông nghiệp dùng cày, các công cụ bằng đá đã chuyển sang các công cụ bằng đồng. Đây là bước tiến dài trong lao động sản xuất của cư dân Văn Lang.

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- HS đọc mục 1 SGK thực hiện các yêu cầu sau.

+Trong nông nghiệp, cư dân Văn Lang biết làm những nghề gì ?

 + Cư dân Văn Lang biết làm những nghề thủ công nào?

Quan sát hình 36, 37, 38/ SGK: Theo em, nghề thủ công nào phát triển nhất thời bấy

giờ ?

+  Kĩ thuật luyện kim phát triển như thế nào?

+Theo em, việc tìm thấy trống đồng ở nhiều nơi trên đất nước ta và ở cả nước ngoài đã thể hiện điều gì?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những nội dung khó (bằng hệ thống câu hỏi gợi mở - linh hoạt).

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động

- HS lần lượt trả lời.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả trình bày.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

 

 

 

- Nước Văn Lang là một nước nông nghiệp, thóc lúa đã trở thành lương thực chính, ngoài ra còn biết trồng khoai, đậu, cà, bầu, bí...

- Nghề trồng dâu, đánh cá, chăn nuôi gia súc và các nghề thủ công như làm đồ gốm, dệt vải... đều được chuyên môn hoá.

- Nghề luyện kim đạt trình độ kĩ thuật cao

- Cư dân Văn Lang cũng bắt đầu biết rèn sắt.

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn