Giáo Án Lịch Sử 6- BÀI 12- phần 2

Giáo Án Lịch Sử 6- BÀI 12- phần 2

31 09/10/2019

3. Hoạt động 3 

   Mục 3. Nhà nước Văn Lang dược tổ chức như thế nào.

- Mục tiêu: HS biết được những nét chính về tổ chức bộ máy Nhà nước Văn Lang.

- Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích, nhóm......

- Phương tiện: Ti vi

          - Thời gian: 10 phút

          - Tổ chức hoạt động

 

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Dự kiến sản phẩm (Nội dung chính)

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV: Trình chiếu sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang.

- HS đọc mục 3 SGK, thảo luận cặp đôi (4 phút) và học sinh lên bảng trình bày sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những nội dung khó (bằng hệ thống câu hỏi gợi mở - linh hoạt).

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- Đại diện các nhóm trình bày.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm trình bày.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

GV cung cấp cho HS: Ở thế kỷ VII TCN trên vùng đất Bắc Bộ và Bắc trung Bộ đã hình thành các quốc gia của người Việt. Nước Văn Lang nhà nước do vua Hùng Vương đứng đầu có tổ chức từ trên xuống dưới, lấy làng chạ làm cơ sở. Như vậy, vua Hùng có công dựng nước, nhà nước Văn Lang là nhà nước đầu tiên đặt nền móng cho nhà nước XHCN Việt Nam bây giờ. Chính vì thế, mà Bác Hồ của chúng ta đã viết : “Các vua Hùng……”. Đây là trách nhiệm của thế hệ sau, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay.

- GV: tích hợp Âm nhạc: bài hát Dòng máu Lạc hồng cho HS nghe....

GV: Sau khi nghe bài hát : Dòng máu lạc hồng em có suy nghĩ gì? (Giáo dục truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc…)

 

 

 

 

- Chính quyền trung ương: Vua, lạc hầu, lạc tướng.

- Địa phương: chiềng, chạ

- Đơn vị hành chính: nước - bộ, chia nước làm 15 bộ, dưới là chiềng, chạ.

- Vua nắm mọi quyền hành trong cả nước, đời đời cha truyền con nối và đều gọi là Hùng Vương.

- Nhà nước Văn Lang tuy chưa có luật pháp, quân đội, nhưng đã là một tổ chức chính quyền cai quản cả nước.

 

 

 

 

 

3.3  Hoạt động luyện tập

- Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về những nét chính điều kiện ra đời nhà nước Văn Lang và tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang.

- Thời gian: 7 phút

- Phương thức tiến hành: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá  nhân, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

GV dùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tự luận và yêu cầu học sinh chọn đáp án đúng trả lời .

+ Phần trắc nghiệm khách quan

+ Phần trắc nghiệm khách quan

Câu 1. Đứng đầu nhà nước Văn Lang là ai?

A. An Dương Vương.                              B.  Hùng Vương.                               

C. Lạc tướng.                                           D. Lạc hầu.

Câu 2. Bồ chính là người đứng đầu

A. bộ .                                                      B. thị tộc.                                  

C. bộ lạc.                                                  D. chiềng, chạ.

Câu 2. Ý nghĩa của truyền thuyết Âu Cơ - Lạc Long Quân là

A. phản ánh quá trình hình thành của Nhà nước Văn Lang.

B. vị trí của nước Văn Lang ở vùng cao.

C. lí giải về nguồn gốc của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

D. nhu cầu đoàn kết chống ngoại xâm.

Câu 4. Sự hình thành nhà nước Văn Lang có điểm gì giống so với sự hình thành các quốc gia cổ đại phương Đông? 

A. Đều hình thành bên bờ các con sông lớn.

B. Đều xuất phát từ nhu cầu đoàn kết chống ngoại xâm.

C. Đều hình thành trong khoảng thời gian tương đồng nhau.

D. Đều xuất phát từ nhu cầu trị thủy và làm thủy lợi.

                + Phần tự luận

Câu 1. Em hãy hoàn thành bài tập sau

NỘI DUNG 

NƯỚC VĂN LANG 

Điều kiện ra đời

 

Thời gian 

 

Địa bàn

 

Kinh đô

 

- Dự kiến sản phẩm

+ Phần trắc nghiệm khách quan

CÂU

1

2

3

4

ĐA

B

D

C

A

 

3.4.  Hoạt động tìm tòi mở rộng, vận dụng

- Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập và thực tiễn.

+ HS biết nhận xét, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay.

- Phương thức tiến hành: các câu hỏi sau khi hình thành kiến thức mới.

Câu 1. Điểm khác biệt giữa bộ máy nhà nước Văn Lang và bộ máy nhà nước ta hiện nay là gì?

Câu 2. Khi đến thăm đền Hùng tại Phú Thọ, Bác đã căn dặn điều gì cho con cháu mai sau?

- Thời gian: 4 phút.

- Dự kiến sản phẩm:..........  

- GV giao nhiệm vụ cho HS

+ Sưu tầm các hình ảnh tiêu biểu, ca dao, các câu thơ về nhà nước Văn Lang

            Học bài cũ – Soạn bài 14

+ Trình bày những nét chính trong đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang.

 

 

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn