Giáo Án Lịch Sử 6- BÀI 12- phần 1

Giáo Án Lịch Sử 6- BÀI 12- phần 1

71 09/10/2019

3.2. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Hoạt động 1 

   Mục 1. Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào.

- Mục tiêu: HS biết được những điều kiện ra đời của Nhà nước Văn Lang.

- Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích,......

- Phương tiện: Ti vi

          - Thời gian: 8 phút

          - Tổ chức hoạt động

 

 

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Dự kiến sản phẩm (Nội dung chính)

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- HS đọc mục 1 SGK thực hiện các yêu cầu sau.

+ Vào khoảng cuối TK VIII - đầu TK VII TCN, ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có thay đổi gì lớn ?

+ Theo em truyện Sơn Tinh và Thủy Tinh nói lên hành động gì của nhân dân ta thời

 đó ?

+ Để chống lại sự khắc nghiệt của thiên nhiên, người Việt cổ đã làm gì?

+ Quan sát hình 31, 32 SGK, em có suy nghĩ gì về vũ khí ở các hình này và liên hệ đến truyện Thánh Gióng.

 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những nội dung khó (bằng hệ thống câu hỏi gợi mở - linh hoạt).

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động

- HS lần lượt trả lời.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả trình bày.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

GV cung cấp cho HS: Như vậy, nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh khá phức tạp: Vào khoảng các thế kỷ VIII-VII TCN ở các con sông thuộc Bắc Bộ vầ Bắc Trung Bộ đã hình thành những bộ lac lớn. Sản xuất phát triển, mâu thuẫn giữa người giàu và người nghèo đã nảy sinh. Giải quyết vấn đề thủy lợi, bảo vệ mùa màng và các làng bản khi giao lưu với nhau cũng có xung đột. Ngoài xung đột giữa các Lạc Việt với các tộc người khác còn xảy ra xung đột giữa các bộ lạc Lạc Việt với nhau. Để có cuộc sống yên ổn cần phải chấm dứt các xung đột đó. Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh đó.

 

 

 

 

 

- Khoảng các TK VIII - TK VII TCN, ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bđã hình thành những bộ lạc lớn.

- Sản xuất phát triển, mâu thuẫn giàu nghèo đã nảy sinh  .

- Giải quyết vấn đề trị thủy, bảo vệ mùa màng.

- Gỉải quyết các vấn đề xung đột. 

        Nhà nước Văn Lang ra đời.

 

 

 

 

 

2. Hoạt động 2 

   Mục 2. Nhà nước Văn Lang thành lập.

- Mục tiêu: HS biết và ghi nhớ thời gian, địa bàn thành lập Nhà nước Văn Lang.

- Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích, nhóm......

- Phương tiện: Ti vi

          - Thời gian: 10 phút

          - Tổ chức hoạt động

 

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Dự kiến sản phẩm (Nội dung chính)

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- Chia thành 4 nhóm. Các nhóm đọc mục 2 SGK (4 phút), thảo luận và hoàn thành phiếu học tập sau:

PHIẾU HỌC TẬP

Địa bàn

 

Thời gian

 

Đứng đầu nhà nước

 

Đóng đô

 

Tên nước

 

 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những nội dung khó (bằng hệ thống câu hỏi gợi mở - linh hoạt).

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- Đại diện các nhóm trình bày.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm trình bày.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

GV cung cấp các hình ảnh và tích hợp Ngữ Văn 6: Sự tích Âu Cơ - Lạc Long Quân nói lên điều gì ?

HS trả lời: Sự ủng hộ của mọi người và vị trí của nhà nước Văn Lang ở vùng cao.

GVKL: Nhà nước VL hình thành từ 1 bộ lạc có tên là Văn Lang, 1 người tài giỏi, có uy tín tập hợp các bộ lạc khác -> nước Văn Lang vào thế kỷ VII TCN đứng đầu là vua Hùng.

 

 

- Địa bàn: Bộ lạc Văn Lang cư trú trên vùng đất ven sông Hồng.

- Thời gian: Vào khoảng thế kỷ VII TCN, ở vùng Gia Ninh( Phú Thọ)

- Đứng đầu nhà nước: là Hùng Vương.

- Đóng đô ở  Bạch Hạc (Phú Thọ ngày nay).

- Đặt tên nước: Văn Lang

 

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn