Giáo Án Lịch Sử 6- BÀI 11- phân 2

Giáo Án Lịch Sử 6- BÀI 11- phân 2

43 09/10/2019

2. Hoạt động 2 

  2. Xã hội có gì đổi mới?

- Mục tiêu: HS nhận biết được những chuyển biến về xã hội.

- Phương pháp: Phát vấn, thuyết trình, phân tích, nhóm.

- Phương tiện: Tranh ảnh.

          - Thời gian: 10 phút

          - Tổ chức hoạt động

 

 

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Dự kiến sản phẩm (Nội dung chính)

 

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- Chia thành 3 nhóm. Các nhóm đọc mục 2    SGK (4 phút), thảo luận và thực hiện các yêu cầu sau:

+ Nhóm 1: Với sự PT của SX và phân công lao động, cuộc sống của con người cũng ổn định hơn trước, xã hội sẽ có biến đổi mới ra sao?

+ Nhóm 2: Thế nào là chế độ phụ hệ? Tại sao chế độ phụ hệ thay thế chế độ mẫu hệ?

+ Nhóm 3: Em nghĩ gì về sự khác nhau giữa các ngôi mộ này?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những nội dung khó (bằng hệ thống câu hỏi gợi mở - linh hoạt).

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- Đại diện các nhóm trình bày.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm trình bày.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

GV cho HS hiểu các KN bộ lạc, chế độ phụ hệ

 

 

 

 

 

- Sản xuất phát triển, cuộc sống ngày càng ổn định->  hình thành các làng bản (chiềng, chạ)

- Dần dần hình thành các cụm chiềng chạ, có quan hệ chặt chẽ với nhau được gọi là bộ lạc.

- Chế độ phụ hệ dần thay thế chế độ mẫu hệ.

- Xã hội có người giàu, người nghèo.

 

 

 

3. Hoạt động 3

   3. Bước phát triển mới về xã hội được nảy sinh như thế nào?

       - Mục tiêu: HS trình bày được những vùng văn hóa lớn trên khắp ba miền đất nước ta.

- Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích, ….

- Phương tiện: Tranh ảnh, bản đồ Việt Nam.

          - Thời gian:10 phút

          - Tổ chức hoạt động

 

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Dự kiến sản phẩm (Nội dung chính)

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- HS đọc mục 3 SGK, thực hiện các yêu cầu sau:

+ Kể tên các nền văn hoá lớn ở nước ta? Được hình thành vào thời gian nào? 

+ Nền văn hoá Đông Sơn hình thành trên những vùng nào? Chủ nhân của nó là ai?

+ HS quan sát các hình 31, 32, 33, 34 SGK,  những công cụ nào góp phần tạo nên bước chuyển biến trong xã hội?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những nội dung khó (bằng hệ thống câu hỏi gợi mở - linh hoạt).

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động

- HS lần lượt trình bày.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả  trình bày.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

 

 

- Vào khoảng các thế kỉ VIII-I TCN, trên đất nước ta hình thành 3 nền văn hoá lớn:

+ Óc eo (An Giang) ở Tây Nam Bộ cơ sở hình thành nước Phù Nam

+ Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) ở Nam Trung Bộ cơ sở hình thành nước Cham-pa.

+ Đông Sơn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cơ sở hình thành nước Văn Lang.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn