Giáo Án Lịch Sử 6- BÀI 11- phân 1

Giáo Án Lịch Sử 6- BÀI 11- phân 1

9 09/10/2019

Bài  11. NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘI

 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức: Sau khi học xong bài, học sinh

- Biết được những chuyển biến về xã hội: chế độ phụ hệ dần dần thay thế cho chế độ mẫu hệ.

- Trình bày sự nảy sinh những vùng văn hóa lớn trên khắp ba miền đất nước, chuẩn bị sang thời kì dựng nước trong đó đáng chú ý nhất là văn hóa Đông Sơn.

2. Thái độ  

- Bồi dưỡng ý thức về cội nguồn dân tộc .

3. Kĩ năng  

- Bồi dưỡng kĩ năng biết nhận xét, so sánh sự việc, bước đầu sử dụng bản đồ .

4. Định hướng phát triển năng lực

          - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 

         - Năng lực chuyên biệt: Tái hiện kiến thức lịch s, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử, nhận xét.

II. PHƯƠNG PHÁP : Trực quan, phát vấn, phân tích, nhóm…..

III. PHƯƠNG TIỆN : Bản đồ Việt Nam, tranh ảnh

IV. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của giáo viên

         - Giáo án word

         - Bản đồ Việt Nam, tranh ảnh

2. Chuẩn bị của học sinh

- Đọc trước sách giáo khoa và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

  V. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG 

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút) 

         - Sự ra đời của nghề nông trồng lúa nước có tầm quan trọng như thế nào?       

3. Bài mới

3.1. Hoạt động khởi động

         - Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được  đó là những chuyển biến về xã hội để đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

- Phương pháp: Thuyết trình, phát vấn.

- Thời gian: 3 phút.

- Tổ chức hoạt động: GV yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi sau:

   Hai phát minh quan trọng của người Phùng Nguyên-Hoa Lộc là gì? 

          - Dự kiến sản phẩm: Thuật luyện kim và nghề nông trồng lúa nước.

Trên cơ sở ý kiến GV dẫn dắt vào bài hoặc GV nhận xét và vào bài mới: Người Phùng Nguyên- Hoa Lộc có hai phát minh lớn thuật luyện kim và nghề nông trồng lúa nước đã tạo ra chuyển biến quan trọng trong đời sống kinh tế của con người. Chính sự chuyển biến về kinh tế đã dẫn đến sự phân công lao động như thế nào? Xã hội có thay đổi gì? Để hiểu rõ nội dung đó, chúng ta tìm hiểu qua tiết học hôm nay.

3.2. Hoạt động hình thành kiến thức

  1. Hoạt động 1

   1. Sự phân công lao động đã hình thành như thế nào?

- Mục tiêu: HS nhận biết được sự phân công lao động đã được hình thành.

- Phương pháp: Phát vấn, thuyết trình, phân tích, …

- Phương tiện: Tranh ảnh.

          - Thời gian: 8 phút

          - Tổ chức hoạt động

 

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Dự kiến sản phẩm (Nội dung chính)

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- HS đọc mục 1 SGK, thực hiện các yêu cầu sau:

+ Theo em, muốn có được thóc lúa, người nông dân phải làm những việc gì? Làm như thế nào và vào lúc nào?

+ Việc đúc một đồng cụ bằng đồng, có phải ai cũng làm được không? Tại sao?

+ Sự phân công lao động đươc hình thành như thế nào?

+ Sự phân công lao động có tác động như thế nào tới sản xuất ?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những nội dung khó (bằng hệ thống câu hỏi gợi mở - linh hoạt).

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động

- HS lần lượt trình bày.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả  trình bày.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

 

 

- Từ khi thuật luyện kim được phát minh và nghề nông trồng lúa nước ra đời con người phải chuyên tâm làm một số việc nhất định; sự phân công lao động đã được hình thành:

+ Phụ nữ ngoài việc nhà, thường tham gia sản xuất nông nghiệp, làm đồ gốm và dệt vải.

+ Nam giới: một phần sản xuất nông nghiệp, đi săn, đánh cá; một phần chuyên hơn làm việc chế tác công cụ, đúc đồng, làm đồ trang sức...

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn