GDCD10: BÀI 9: CON NGƯỜI LÀ CHỦ THỂ CỦA LỊCH SỬ ...P3

GDCD10: BÀI 9: CON NGƯỜI LÀ CHỦ THỂ CỦA LỊCH SỬ ...P3

51 12/08/2019

Câu 28. Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, lớp 10A có rất nhiều bạn tham gia các hoạt động bảo vệ mt do địa phương phát động, nhưng còn một số bạn không muốn tham gia. Nếu là một thành viên của lớp 10A, em chọn cách ứng xử nào dưới đây?

A. Không tham gia vì sợ ảnh hưởng đến việc học

B. Tích cực tham gia và vận động các bạn cùng tham gia

C. Khuyên các bạn không nên tham gia

D. Chế giễu những bạn tham gia

Câu 29. Vào giờ sinh hoạt lớp, cô giáo nói: “Sáng chủ nhật, lớp ta cử 15 bạn tham gia dự án trồng rừng ngập mặn”. Cô giáo lấy tinh thần xung phong của các bạn trong lớp, nhưng chỉ có lác đác một số bạn giơ tay. Nếu là học sinh trong lớp, em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây?

A. Chỉ tham gia khi cô giáo chỉ định.

B. Tìm sẵn lí do để từ chối khi cô giáo chỉ định

C. Xung phong tham gia và vận động các bạn tham gia

D. Lờ đi, coi như không biết.

Câu 30. Sản xuất của cải vật chất là đặc trưng riêng chỉ có ở con người. Đó là quá trình lao động có

A. Mục đích       B. Lợi ích

C. Lợi nhuận       D. Thu nhập

Câu 26. Hành động nào dưới đây không góp phần vào sự tiến bộ và phát triển của đất nước?

A. Học tập để trở thành người lao động mới B. Tham gia bảo vệ mt

C. Chung tay đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS D. Chỉ thích tiêu dùng hàng ngoại

Câu 27. Hiện nay, một số hộ nông dân sử dụng hóa chất cấm trong chăn nuôi. Em đồng tình với ý kiến nào dưới đây?

A. Việc làm này giúp người nông dân tăng năng suất lao động

B. Việc làm này giúp người nông dân rút ngắn thời gian chăn nuôi

C. Việc làm này đi ngược lại với mục tiêu phát triển của chủ nghĩa xã hội

D. Việc làm này giúp người nông dân mua được thực phẩm rẻ hơn.

Câu 28. Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, lớp 10A có rất nhiều bạn tham gia các hoạt động bảo vệ mt do địa phương phát động, nhưng còn một số bạn không muốn tham gia. Nếu là một thành viên của lớp 10A, em chọn cách ứng xử nào dưới đây?

A. Không tham gia vì sợ ảnh hưởng đến việc học

B. Tích cực tham gia và vận động các bạn cùng tham gia

C. Khuyên các bạn không nên tham gia

D. Chế giễu những bạn tham gia

Câu 29. Vào giờ sinh hoạt lớp, cô giáo nói: “Sáng chủ nhật, lớp ta cử 15 bạn tham gia dự án trồng rừng ngập mặn”. Cô giáo lấy tinh thần xung phong của các bạn trong lớp, nhưng chỉ có lác đác một số bạn giơ tay. Nếu là học sinh trong lớp, em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây?

A. Chỉ tham gia khi cô giáo chỉ định.

B. Tìm sẵn lí do để từ chối khi cô giáo chỉ định

C. Xung phong tham gia và vận động các bạn tham gia

D. Lờ đi, coi như không biết.

Câu 30. Sản xuất của cải vật chất là đặc trưng riêng chỉ có ở con người. Đó là quá trình lao động có

A. Mục đích       B. Lợi ích

C. Lợi nhuận       D. Thu nhập

Câu 31. Hành động lịch sử đầu tiên của con người là

A. Sản xuất tư liệu cần thiết cho đời sống B. Trao đổi kinh nghiệm sản xuất

C. Giao lưu buôn bán D. Xây dựng nhà để ở

Câu 32. Lịch sử phát triển của xã hội là lịch sử của con người hoạt động theo

A. Mục đích       B. Khả năng

C. Văn hóa       D. Truyền thống

Câu 33. Xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống tự do, hạnh phúc, mọi người có điều kiện phát triển toàn diện là mục tiêu cao cả của

A. Chủ nghĩa xã hội B. Chủ nghĩa tư bản

C. Chủ nghĩa không tưởng D. Chủ nghĩa thực dân

Câu 34. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn được tự do…” là thể hiện mục tiêu xây dựng

A. Chủ nghĩa xã hội B. Con người mới

C. Tư tưởng mới D. Văn hóa mới

Câu 35. Con người là chủ thể lịch sử nên con người cần được tôn trọng và đảm bảo các

A. Quyền chính đáng B. Quyền ưu tiên

C. Quyền bình đẳng D. Quyền mưu cầu lợi ích

Câu 36. Nhu cầu về cuộc sống tốt đẹp hơn là động lực thúc đẩy con người không ngừng đấu tranh để

A. Cải tạo xã hội B. Xây dựng xã hội

C. Cải tạo con người D. Xây dựng văn hóa

Câu 37. Con người là mục tiêu phát triển của xã hội nên con người cần được

A. Bảo vệ       B. Chăm sóc

C. Tự do       D. Hoàn thiện

Đáp án

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

D

A

C

B

B

Câu

6

7

8

9

10

Đáp án

C

B

B

A

C

Câu

11

12

13

14

15

Đáp án

B

C

A

C

B

Câu

16

17

18

19

20

Đáp án

D

B

A

C

A

Câu

21

22

23

24

25

Đáp án

C

A

B

B

D

Câu

26

27

28

29

30

Đáp án

D

C

B

C

A

Câu

31

32

33

34

35

36

37

Đáp án

A

A

A

A

A

A

A

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn