GDCD: BÀI 10. QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC-P3

GDCD: BÀI 10. QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC-P3

48 12/08/2019

Câu 27. Anh K có quan hệ ngoài hôn nhân với chị V. Điều này là vi phạm các chuẩn mực đạo đức về

A. Gia đình       B. Tập thể

C. Cơ quan       D. Trường học

Câu 28. Trường X tổ chức cho học sinh quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt là việc làm phù hợp với chuẩn mực đạo đức trong hoạt động

A. Xã hội       B. Kinh doanh

C. Y tế       D. Môi trường

Câu 29. Công ty V tổ chức cho nhân viên tham gia hiến máu nhân đạo là việc làm phù hợp với chuẩn mực đạo đức trong hoạt động

A. Xã hội       B. Văn hóa

C. Giáo dục       D. Môi trường

Câu 30. Các chuẩn mực “Công, dung, ngôn, hạnh” ngày nay có nhiều điểm khác xưa, điều này thể hiện các quy tắc, chuẩn mực đạo đức cũng luôn

A. Biến đổi cho phù hợp xã hội B. Biến đổi theo trào lưu xã hội

C. Thường xuyên biến đổi D. Biến đổi theo nhu cầu của mỗi người

Câu 31. Trong lớp, G thường hay nói xấu thầy cô giáo. Nếu là bạn cùng lớp, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức để giúp bạn?

A. Nói xấu bạn với cả lớp B. Lờ đi vì không liên quan đến mình

C. Đồng tình với việc làm của G. D. Khuyên bạn không nên làm như vậy

Câu 32. Nhà trường vận động học sinh góp tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt. Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây?

A. Học sinh không làm ra tiền nên không đóng góp

B. Đóng góp để mang lại thành tích cho nhà trường

C. Tùy vào điều kiện của mỗi học sinh để đóng góp

D. Tùy vào sở thích của mỗi học sinh mà đóng góp ít hay nhiều

Câu 33. Các nền đạo đức xã hội khác nhau luôn bị chi phối bởi quan điểm và lợi ích của

A. Nhân dân lao động B. Giai cấp thống trị

C. Tầng lớp tri thức D. Tầng lớp doanh nhân

Câu 34. Nền đạo đức mới ở nước ta hiện nay phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có kế thừa những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc và

A. Phát huy tinh hoa văn hóa của nhân loại B. Phát huy tinh thần quốc tế

C. Giữ gìn được bản sắc riêng D. Giữ gìn được phong cách riêng

Đáp án

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

A

A

A

A

A

Câu

6

7

8

9

10

Đáp án

A

C

A

B

A

Câu

11

12

13

14

15

16

Đáp án

A

A

A

A

A

A

Câu

17

18

19

20

21

22

Đáp án

A

D

D

A

A

A

Câu

23

24

25

26

27

28

Đáp án

D

D

A

D

A

A

Câu

29

30

31

32

33

34

Đáp án

A

A

D

C

A

A

 

Câu 35: Chọn từ hoặc cụm từ đúng với phần chấm lửng(………) trong văn bản dưới đây:   

 “Đạo đức là…….. của hạnh phúc gia đình, tạo ra sự ổn định và phát triển vững chắc  của gia đình”

A. nội dung        B. điều kiện          

C. cơ sở        D. nền tảng         

Câu 36: Chọn từ hoặc cụm từ đúng với phần chấm lửng(………) trong văn bản dưới đây:

“Xã hội chỉ . . . . . . . . . khi các quy tắc, chuẩn mực đạo đức trong xã hội đó luôn được tôn trong, củng cố và phát triển.”

A. hội nhập nhanh chóng                           B. phát triển thuận lợi

C. nhanh chóng phát triển                          D. phát triển bền vững

Câu 37 : Các quy tắc, chuẩn mực đạo đức luôn biến đổi theo:

A. Sự vận động                                 B. Sự  phát triển của xã hội

C. Đời sống của con người                D. Sự vận động và  phát triển của xã hội

Câu 38: Chọn cụm từ đúng với phần chấm lửng(…………) trong văn bản dưới đây :

  “Đạo đức giúp cá nhân  năng lực và ý thức ………, tăng thêm tình yêu đối với tổ quốc , đồng bào và rộng hơn là toàn nhân loại “

         A. sống tự giác, sống gương mẫu                   B. tự hoàn thiện mình

         C. sống thiện, sống tự chủ                              D. sống thiện , sống có ích

Câu 39:  Tự điều chỉnh hành vi đạo đức của cá nhân không  phải là việc tuỳ ý mà luôn phải tuân theo một hệ thống:

A. Các quy định mang tính bắt buộc của nhà nước      

B. Các quy ước, thoả thuận đã có

C. Các nề nếp, thói quen  xác định                     

D. Các quy tắc, chuẩn mực xác định

Câu 40: Sự điều chỉnh hành vi con người  của pháp luật mang tính:

A. Nghiêm minh            B. Tự do        

C. Tự giác        D. Bắt buộc

Câu 41: Nền đạo đức của nước ta hiện nay kế  thừa những giá trị đạo đức truyền thống của  dân tộc , vừa kết hợp và phát huy :

A. Những chuẩn mực XHCN                   

B. Những năng lực của mọi người trong xã hội

C. Những đóng góp của mọi người cho sự nghiệp công nghiệp hoá,  hiện đại hoá đất nước

D. Những tinh hoa văn hoá nhân loại

Câu 42. Các nền đạo đức xã hội trước đây luôn bị chi phối bởi :

A. Quan điểm và lợi ích bởi tầng lớp trí thức      

B. Quan điểm  đại đa  số  quần chúng

C. Quan điểm và lợi ích của nhân dân lao động  

D. Quan điểm và lợi ích bởi giai cấp thống trị

Câu 43: Đạo đức là gì ?

A. Đạo đức là hệ thống các  chuẩn mực xã hội  mà nhờ đó con người  điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng của xã hội

B. Đạo đức là hệ thống quy tắc, chuẩn mực của xã hội mà nhờ đó con người tự điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp

C. Đạo đức là hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ con người điều chỉnh hành  vi của mình cho  phù hợp với lợi ích của cộng đồng

D. Đạo đức là hệ thống các quy tắc  chuẩn mực xã hội  mà nhờ đó con tự  người điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng của xã hội

Câu 44: Mục đích cao nhất của sự phát triển xã hội mà chúng ta đang phấn đấu đạt tới là:

A. con người được tự do làm theo ý mình

B. con người được phát triển tự do

C. con người được sống trong một xã hội công bằng và tự do

D. con người được sống trong một xã hội dân chủ, công bằng và được tự do phát triển toàn diện cá nhân.

Câu 45: Chọn cụm từ đúng với phần chấm lửng (………) trong văn bản dưới đây :

 “Đạo đức là hệ thống………mà nhờ đó con người tự điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng của xã hội.”

A. Các  quy tắc, của sự tiến bộ                       

B. Các hành vi, việc làm mẫu mực

C. Các quan niệm, quam điểm xã hội             

D. Các quy tắc,  chuẩn mực xã hội

Câu 46: Tuổi thấp nhất được kết hôn theo quy định của luật hôn nhân và gia đình là:

A. Nam nữ từ 18 tuổi trở lên

B. Nữ từ 20 tuổi trở lên ,nam từ 22 tuổi trở lên

C. Nam,nữ  từ 20 tuổi trở lên

D. Nữ từ đủ 18 tuổi trở lên , nam từ đủ 20 tuổi trở lên

 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn