GDCD: BÀI 10. QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC-P2

GDCD: BÀI 10. QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC-P2

49 12/08/2019

Câu 15. “Người có tài mà không có đức là vô dụng, người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Câu nói này Bác Hồ muốn nhấn mạnh đến vai trò của

A. Tài năng và đạo đức B. Tài năng và sở thích

C. Tình cảm và đạo đức D. Thói quen và trí tuệ

Câu 16. Câu “Tiên học lễ, hậu học văn” muốn nhấn mạnh đến vai trò của

A. Lễ nghĩa đạo đức B. Phong tục tập quán

C. Tín ngưỡng D. Tình cảm

Câu 17. Trên đường đi học về thấy một phụ nữ vừa bế con nhỏ vừa sách một túi đồ nặng qua đường. Em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp?

A. Giúp người phụ nữ xách đồ B. Lặng lẽ bỏ đi vì không phải việc của mình.

C. Đứng nhìn người phụ nữ đó D. Gọi người khác giúp.

Câu 18. A là kĩ sư xây dựng nhưng không bao giờ tham gia các hoạt động của phường. Nếu là hàng xóm, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp để khuyên A?

A. Lờ đi vì không liên quan đến mình

B. Nói xấu A với hàng xóm

C. Rủ nhiều người đến bắt A phải tham gia

D. Động viên, cổ vũ A tham gia các hoạt động của phường.

Câu 19. Anh C đi xe máy va vào người đi đường khiến họ bị đổ xe và ngã ra đường. trong trường hợp này, anh C cần lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức?

A. Lờ đi coi như không biết B. Quay clip tung lên mạng xã hội

C. Cãi nhau với người bị đổ xe D. Xin lỗi, giúp đỡ và đền bù thiệt hại cho họ

Câu 20. Do ghen ghét V được nhiều bạn quý mến, A đã bịa đặt, nói xấu trên Facebook. Việc làm này là trái với

A. Giá trị đạo đức B. Giá trị nhân văn

C. Lối sống cá nhân D. Sở thích cá nhân

Câu 21. B thường quay cóp bài trong giờ kiểm tra là hành vi trái với chuẩn mực

A. Đạo đức       B. Văn hóa

C. Truyền thống       D. Tín ngưỡng

Câu 22. B thường hay tung tin, nói xấu bạn bè trên Facebook là hành vi trái với chuẩn mực về

A. Đạo đức       B. Văn hóa

C. Truyền thống       D. Tín ngưỡng

Câu 23. B rất lười học và thường gian lận trong giờ kiểm tra. Nếu là bạn của B, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức để giúp bạn?

A. Đánh cho bạn B một trận B. Quay clip việc làm của B

C. Nói chuyện của B cho các bạn khác D. Khuyên nhủ và giúp đỡ B trong học tập

Câu 24. B thường hay tung tin nói xấu bạn bè trên Facebook. Nếu là bạn cùng lớp, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức?

A. Không phải việc của mình nên lờ đi B. Rủ các bạn khác nói xấu lại B trên Facebook.

C. Lôi kéo các bạn bị nói xấu đánh B D. Báo cho cô giáo chủ nhiệm biết để giải quyết.

Câu 25. Anh C đánh đập, ngược đãi mẹ vì bà đã già và không tự kiếm tiền để nuôi bản thân. Hành vi của anh C không phù hợp với chuẩn mực đạo đức

A. Gia đình       B. Tập thể

C. Cơ quan       D. Trường học

Câu 26. Anh C thường xuyên ngược đãi người mẹ già yếu của mình. Nếu là hàng xóm của anh C, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức?

A. Lờ đi vì không phải việc của mình B. Quay clip và tung lên mạng xã hội

C. Nói xấu anh C với mọi người D. Cùng mọi người khuyên nhủ anh C.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn