GDCD 10: BÀI 11. MỘT SỐ PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA ĐẠO ĐỨC HỌC-P3

GDCD 10: BÀI 11. MỘT SỐ PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA ĐẠO ĐỨC HỌC-P3

744 12/08/2019

Câu 29. Vào giờ sinh hoạt lớp, cô giáo nói: “ Sáng chủ nhật, lớp ta cử 15 bạn tham gia dự án trồng rừng ngập mặn”. Cô giaó lấy tinh thần xung phong của các bạn trong lớp, nhưng chỉ có lác đác một số bạn giơ tay. Nếu là học sinh trong lớp, em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây?

A. Chỉ tham gia khi cô giáo chỉ định.

B. Tìm sẵn lí do để từ chối khi cô giáo chỉ định.

C. Xung phong tham gia và vận động các bạn tham gia.

D. Lờ đi, coi như không biết.

Câu 30. Sản xuất ra của cải vật chất là đặc trưng riêng chỉ có con người. Đó là quá trình lao động có

A. Mục đích.       B. Lợi ích.

C. Lợi nhuận.      D. Thu nhập.

Đáp án

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

A

A

A

A

D

Câu

6

7

8

9

10

Đáp án

A

A

A

A

A

Câu

11

12

13

14

15

Đáp án

A

A

A

A

B

Câu

16

17

18

19

20

Đáp án

A

A

A

A

A

Câu

21

22

23

24

25

Đáp án

A

A

A

A

C

Câu

26

27

28

29

30

Đáp án

A

A

A

A

B

 

Câu 31: Nghĩa vụ là gì ?

A. Nghĩa vụ là trách nhiệm của cá nhân này đối với cá nhân khác trong xã hội

B. Nghĩa vụ là trách nhiệm của cộng đồng đối với yêu cầu lợi ích chung của xã hội

C. Nghĩa vụ là bổn  phận của cá nhân đối với cộng đồng của xã hội

D. Nghĩa vụ là trách nhiệm của cá nhân đối với yêu cầu, lợi ích chung của xã hội, của cộng đồng 

Câu 32: Lương tâm tồn tại ở hai trạng thái đó là:

A. Trong sáng thanh thản và sung sướng

B. Trong sang vô tư và thương cảm, ái ngại

C. Hứng khởi vui mừng và buồn phiền, bực tức

D.Trong sang thanh thản và dằn vặt, cắn rứt

Câu 33: Nơi đăng ký kết hôn là:

A. Khu phố ,thôn ấp nơi hai người yêu nhau sinh sống

B. Uỷ ban nhân dân quận, huyện nơi hai người yêu nhau sinh sống

C. Toà án nhân dân quận, huyện nơi hai người yêu nhau sinh sống

D. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi hai người yêu nhau sinh sống

Câu 34: Hãy chọn từ đúng với phần chấm lửng (……) trong văn bản dưới đây:

“Xã hội cũng  phải có…………..đảm bảo cho sự thoả mãn nhu cầu và  lợi ích chính đáng của cá nhân, bởi vì, suy đến cùng, xã hội chỉ có thể phát triển lành mạnh trên cơ sở bảo đảm những nhu cầu và lợi ích chính đáng của cá nhân”

A. phối hợp        

B. điều kiện          

C. nghĩa vụ            

D. trách nhiệm

Câu 35: Chọn câu trả lời đầy đủ nhất: Các chức năng cơ bản của gia đình là:

A. Duy trì nòi giống, kinh tế, nuôi dưỡng và giáo dục con cái

B. Duy trì nòi giống, tổ chức đời sống gia đình, nuôi dưỡng con cái

C. Chăm lo nuôi dạy con nên người

D. Duy trì nòi giống, kinh tế, tổ chức đời sống gia đình,nuôi dạy và giáo dục con cái

Câu 36: Hãy chọn cụm từ đúng với phần chấm lửng (….) trong văn bản dưới đây:

 “Khi biết giữ gìn danh dự của mình, các cá nhân có được….. để làm điều tốt và không làm điếu xấu.”

A. Một ý chí mạnh mẽ

B. Một vũ khí sắc bén

C. Một sự lạc quan vui vẻ

D. Một sức mạnh tinh thần

Câu 37: Tình yêu chân chính là:

A. Tình yêu bắt nguồn từ những người có cùng lý tưởng

B. Tình yêu được pháp luật công nhận

C. Tình yêu được sự ủng hộ của cha mẹ

D. Tính yêu trong sáng, lành mạnh, phù hợp với quan điểm đạo đức tiến bộ

Câu 38: Định nghĩa nào sau đây đầy đủ và đúng nhất về hạnh phúc ?

A. Hạnh phúc là cảm xúc vui sướng của con người khi được đáp ứng thoả mãn các nhu cấu về vật chất và tinh thần

B. Hạnh phúc là cảm xúc vui sướng tràn đầy niềm vui khi thoả mãn các nhu cầu  sống của con người

C. Hạnh phúc là cảm xúc vui sướng, hài lòng của con người trong cuộc sống khi có đầy đủ về vật chất và tinh thần

D. Hạnh phúc là cảm xúc vui sướng, hài lòng của con người trong cuộc sống khi được đáp ứng, thoả mãn các nhu cầu chân chính lành mạnh về vật chất và tinh thần

Câu 39: Danh dự của mỗi người là do:

A. Cộng đồng thừa nhận

B. Xã hội xây dựng nên

C. Bản thân người đó tự đánh giá và công nhân

D. Nhân phẩm của người đó đã được  xã hội coi trọng, đánh giá và công nhận

Câu 40: Hãy chọn cặp từ đúng với phần chấm lửng(……) Trong văn bản dưới đây:

“Để trở thành người có lương tâm, đối với mọi người, cần phải rèn luyện tư tưởng đạo đức cá nhân theo………..(1) ….tiến bộ, cách mạng, biến ý thức đạo đức thành ….(2)…. đạo đức trong đời sống, sinh hoạt hàng ngày.”

A. (1) tư tưởng - (2) thói quen

B. (1) tư tưởng  - (2) tình cảm

C. (1) quan niệm - (2) ý thức

D. (1) quan điểm - (2) thói quen

Câu 41: Danh dự là gì ?

A. Danh dự là sự coi trọng của dư luân xã hội đối với một người dựa trên dư luận xã hội của người đó

B. Danh dự là sự coi trọng, đánh giá của dư luận XH đối với một người dựa trên giá trị đạo đức của người đó

C. Danh dự là sự đánh giá cao của dư luận xã hội đối với một người dựa trên nhân phẩm của người đó

D. Danh dự là sự coi trọng, đánh giá cao của dư luận xã hội đối với một người dựa trên giá trị tinh thần, đạo đức của người đó

Câu 42: Hãy chọn từ đúng với phần chấm lửng (….) trong văn bản dưới đây:

“Trạng thái thanh thản của lương tâm giúp con người tự tin hơn vào bản thân  và phát huy được tính …….. trong hành vi của mình.”

A. Tự giác         

B. Chủ động            

C. Sáng tạo.          

D. Tích cực

Câu 43: Nhân phẩm là:

A. trạng thái tâm lý vui sướng,thích thú mà con người có được trong cuộc sống.

B. khả năng tự đánh giá và điều chỉnh hành vi của mình.

C. sự đánh giá của dư luận xã hội về hành vi đạo đức của một cá nhân nào đó.

D. toàn bộ những phẩm chất mà mỗi con người có được, là giá trị làm người của mỗi con người.

Câu 44: Người có nhân phẩm là người:

A. có nhu cầu vật chất và tinh thần lành mạnh biết tôn trọng các chuẩn mực đạo đức tiến bộ, thực hiện tốt nghĩa vụ đạo đức đôí với xã hội.

B. có lương tâm trong sáng, biết tôn trọng các chuẩn mực đạo đức tiến bộ, thực hiện tốt nghĩa vụ  đối với mọi người.

C. có lương tâm trong sáng, có nhu cầu vật chất và tinh thần lành mạnh, thực hiện tốt nghĩa vụ đạo đức của mình đối với người khác và xã hội.

D. có lương tâm trong sáng, có nhu cầu vật chất và tinh thần lành mạnh, biết tôn trọng các chuẩn mực đạo đức tiến bộ, thực hiện tốt nghĩa vụ đạo đức của mình đối với người khác, với xã hội.

Câu 45: Lương tâm là gì ?

A. Lương tâm  là năng lực tự điều chỉnh hành vi đạo đức của bản thân đối với những người xung quanh

B. Lương tâm là sự đánh giá của xã hội về mối quan hệ  cá nhân đối với xã hội và những người xung quanh

C. Lương tâm là sự nhận thức của cá nhân đối với chuẩn mực đạo đức của xã hội

D. Lương tâm là năng lực tự đánh giá và điều chỉnh hành vi đạo đức của bản thân trong mối quan hệ với người khác và xã hội

Câu 46: Hãy chọn cụm từ đúng với phần chấm lửng (…) trong văn bản dưới đây:

“Người thiếu nhân phẩm hoặc tự đánh mất nhân phẩm của mình sẽ bị xã hội đánh giá thấp, bị ….”

A. phê phán và chỉ trích B. xa lánh và ghét bỏ

C. ghét bỏ và coi thường D. coi thường và khinh rẻ

Câu 47: Tại ngã tư đường phố, bạn A nhìn thấy một cụ già chống gậy qua đường bị té ngã. Hành động nào sau đây làm cho lương tâm bạn A được thanh thản, trong sáng ?

A. Trách cụ: sao cụ không ở nhà mà ra đường đi đâu lung tung làm cản trở giao thông

B. Đứng nhìn xem làm sao cụ qua đường được

C. Chờ cụ già đứng dậy rồi đưa cụ qua đường

D. Chạy đến đỡ cụ  lên và đưa cụ qua đường

Câu 48: Sự đánh giá của xã  hội đối với người có nhân phẩm là:

A. Đặc biệt tôn trọng và nể phục

B. Người điển hình trong xã hội

C. Rất cao và khâm phục

D. Rất cao, được kính trọng và có vinh dự lớn

Câu 49: Chọn câu đầy đủ và đúng nhất: Người có danh dự là người:

A. Có lòng tự trọng cao, biết kiềm chế nhu cầu, ham muốn không chính đáng của mình, cố gắng tuân theo những chuẩn mực đạo đức tiến bộ

B. Biết kiềm chế nhu cầu, ham muốn không chính đáng của mình, cố gắng tuân theo những chuẩn mực đạo đức tiến bộ, biết tôn trọng danh dự của mình và người khác

C. Có lòng tự trọng cao, biết kiềm chế những ham muốn không chính đáng của mình, biết tôn trọng danh dự và nhân phẩm của người khác

D. Có lòng tự trọng cao, biết kiềm chế những nhu cầu, ham muốn không chính đáng của mình, cố gắng tuân theo những chuẩn mực đạo đức tiến bộ, biết tôn trọng nhân phẩm và danh dự của người khác

Câu 50: Khi một cá nhân biết tôn trọng và bảo vệ danh dự, nhân phẩm của mình thì được coi là người có:

A. Tinh thần tự chủ B. Tính tự tin

C. Bản lĩnh D. Lòng tự trọng

Câu 50: Danh dự và nhân phẩm có mối quan hệ mật thiết với nhau, vì:

          A. Nhân phẩm là bản chất con người còn danh dự là sự bảo vệ nhân phẩm

          B. Có nhân phẩm mới có danh dự

          C. Nhân phẩm là bản chất con người còn danh dự là hình thức bên ngoài của con người

          D. Nhân phẩm  là giá trị làm người của mỗi con người, còn danh dự là kết quả xây dựng và  bảo vệ nhân phẩm

Câu 51: Những câu tục ngữ nào sau đây nói về danh dự của con người:

A. Gắp lửa bỏ tay người B. Chia ngọt sẻ bùi

C. Tối lửa tắt đèn có nhau D. Đói cho sạch, rách cho thơm

 


BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn