ĐỊA LÍ THI THỬ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT - ĐỀ 7-P1

ĐỊA LÍ THI THỬ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT - ĐỀ 7-P1

114 29/06/2019

Câu 1: Vùng núi gồm các dãy núi song song và so le nhau theo hướng đông bắc – tây nam là:

A. Trường Sơn Bắc.

B. Tây Bắc.

C. Đông Bắc.

D. Trường Sơn Nam.Đông Bắc.

 

Câu 2: Cho bàng số liệu:

DÂN SỐ VIỆT NAM THỜI KÌ 2005 - 2015  (Đơn vị: Nghìn người)

Năm

2005

2007

2009

2011

2013

2015

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số dân

82.392

84.218

86.025

87.860

89.756

91.714

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thông kê, 2016)

 

Biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất để thể hiện tình hình dân số Việt Nam giai đoạn 2005 – 2015là:

A. Tròn. B. Đường. C. Cột. D. Miền.


 

Câu 3: Gia tăng cơ học là sự chênh lệch giữa A. tỉ suất sinh thô và tỉ suất tở thô.

 

C. tỉ suất sinh và người nhập cư.

 

B. số người xuất cư và nhập cư.

D. tỉ suất sinh và người nhập cư.

 


Câu 4: Rừng ngập mặn ven biển ở nước ta phát triển mạnh nhất ở

 

A. Bắc Bộ

B. Nam Bộ

C. Nam Trung Bộ

D. Bắc Trung Bộ

Câu 5: Cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa phản ánh

 

 

A. nguồn lao động và dân trí.

B. dân trí và người làm việc.

C. học vấn và nguồn lao động.

D. trình độ dân trí và học vấn.

Câu 6: Địa hình thấp và hẹp ngang, nâng cao ở hai đầu là đặc điểm của vùng núi:

A. Tây Bắc.

B. Trường Sơn Nam.

C. Trường Sơn Bắc.

D. Đông Bắc.

Câu 7: Điểm nào sau đây không đúng với bán bình nguyên Đông Nam Bộ?

 

A. Có các bậc thềm phù sa cổ.

B. Có nhiều núi cao.

 

C. Độ cao khoảng 100 – 200 m.

D. Có các bề mặt phủ badan.

Câu 8: Đặc điểm khác biệt của Trường Sơn Bắc với Trường Sơn Nam là:

 

A. hai sườn núi ít bất đối xứng hơn

B. có nhiều đỉnh núi hơn.

C. địa hình cao hơn.

 

D. sườn núi dốc hơn

 

Câu 9: Nguồn thức ăn đối với chăn nuôi đóng vai trò

 

 

A. quyết định.

B. quan trọng.

C. cơ sở.

D. tiền đề.

 

Câu 10: Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ địa hình núi Việt Nam đa dạng.

A. có núi cao, núi trung bình, núi thấp, cao nguyên, sơn nguyên…

B. có các cao nguyên badan xếp tầng và cao nguyên đá vôi.

C. Bên cạnh các dãy núi cao, đồ sộ, có nhiều núi thấp.

D. Bên cạnh núi, còn có đồi.

 

Câu 11: Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ địa hình nước ta phân hóa đa dạng.

A. có đồng bằng châu thổ và đồng bằng duyên hải.

B. Có nhiều vùng núi, đồi và các đồng bằng.

C. Có núi, đồi, cao nguyên, sơn nguyên, thung lũng.

D. Có vịnh, vụng biển, đầm phá, mũi đất.

 

Câu 12: Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên là

 

A. tổng số giữa tỉ suất sinh và tỉ suất tủ. B. hiệu số giữa người suất cư, nhập cư,.

C. hiệu số giữa tỉ suất sinh và tỉ suất tử. D. tổng số giữa người xuất cư, nhập cư.

 

Câu 13: Dọc ven biển, nơi có nhiệt độ cao, có ít sông đổ ra biển là nơi thuận lợi cho nghề

A. làm muối B. Nuôi trồng thủy sản

C. khai thác thủy hải sản D. Chế biến thủy sản

 

Câu 14: Điểm nào sau đây không đúng với vùng trời Việt Nam?

A. Trên đất liền được xác định bằng các đường biên giới.

B. Được xác định bằng khung toạ độ trên đất liền của nước ta.

C. Trên biển là ranh giới bên ngoài của lãnh hải và không gian của các đảo.

D. Là khoảng không gian bao trùm lên lãnh thổ nước ta.

 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn