ĐỊA LÍ THI THỬ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT - ĐỀ 6-P3

ĐỊA LÍ THI THỬ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT - ĐỀ 6-P3

133 29/06/2019

Câu 23: Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ địa hình nước ta phân hóa đa dạng.

A. có đồng bằng châu thổ và đồng bằng duyên hải.

B. Có nhiều vùng núi, đồi và các đồng bằng.

C. Có núi, đồi, cao nguyên, sơn nguyên, thung lũng.

D. Có vịnh, vụng biển, đầm phá, mũi đất.

 

Câu 24: Vùng núi gồm các dãy núi song song và so le nhau theo hướng đông bắc – tây nam là:

A. Trường Sơn Nam.Đông Bắc.

B. Tây Bắc.

 

 

C. Trường Sơn Bắc.

 

D. Đông Bắc.

 

 

Câu 25: Cho bàng số liệu:

 

 

 

 

 

 

DÂN SỐ VIỆT NAM THỜI KÌ 2005 - 2015  (Đơn vị: Nghìn người)

 

Năm

2005

2007

2009

2011

2013

2015

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

82.392

84.218

86.025

87.860

89.756

91.714

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thông kê, 2016)

 

Biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất để thể hiện tình hình dân số Việt Nam giai đoạn 2005 – 2015là:

A. Cột. B. Tròn. C. Miền. D. Đường.

 

Câu 26: Các tiêu chí nào sau đây thể hiện được trong cơ cấu dân số theo lao động?

A. Dân số già, dân số hoạt động theo khu vực kinh tế.

B. Tỉ số giới, dân số hoạt động theo theo khu vực kinh tế.

 

C. Tỉ suất sinh, dân số hoạt động theo khu vực kinh tế.

D. Nguồn lao động, dân số hoạt động theo khu vực kinh tế.

 

Câu 27: Điểm giống nhau giữa đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long là:

A. Đều có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.

B. Đều có 2/3 diện tích đất phèn và đất mặn.

C. Đều là đồng bằng phù sa châu thổ sông.

D. Đều có hệ thống đê ven sông ngăn lũ.

 

Câu 28: Các dải địa hình ở nhiều đồng bằng duyên hải miền Trung lần lượt từ đông sang tây thường là:

A. Cồn cát, đầm phá; vùng thấp trũng; đồng bằng đã được bồi tụ.

B. Cồn cát, đầm phá; đồng bằng đã được bồi tụ; vùng đất trũng.

C. Đầm phá, cồn cát; vùng thấp trũng; đồng bằng chân núi.

D. Đồng bằng đã được bồi tụ; vùng trũng thấp; cồn cát, đầm phá.

 

Câu 29: Ở những nước phát triển, tỉ suất tử thô thường cao là do tác động chủ yếu của các yếu tố nào sau đây?

 

A. Dịch bệnh. B. Bão lụt. C. Động đất. D. Dân số già.

 

Câu 30: Phương thức chăn nuôi nửa chuồng trại và chuồng trại thường dựa trên cơ sở nguồn thức ăn nào sau đây?

 

A. Hoa màu, lương thực.

 

B. Đồng cỏ tự nhiên.

 

C. Diện tích mặt nước.

 

D. Chế biến tổng hợp.

 

Câu 31: Đồng bằng Phú Yên mở rộng ở của sông

 

 

A. Trà Khúc.

B. Thu Bồn.

C. Cả.

D. Đà Rằng.

Câu 32: Nguồn thức ăn đối với chăn nuôi đóng vai trò

 

A. tiền đề.

B. quyết định.

C. quan trọng.

D. cơ sở.

Câu 33: Vùng núi gồm các khối núi và cao nguyên bậc thang là:

 

A. Đông Bắc.

B. Trường Sơn Nam.

C. Tây Bắc.

D. Trường Sơn Bắc.

Câu 34: Hàng năm, trung bình số cơn bão trực tiếp đổ bộ vào nước ta là

 

A. 1- 2 cơn.

B. 3 - 4 cơn.

C. 2 - 3 cơn.

D. 4 - 5 cơn.

 


Câu 35: Cơ cấu sinh học của dân số gồm cơ cấu theo A. lao động và theo tuổi.

 

C. lao động và giới.

 

Câu 36: Gia tăng cơ học là sự chênh lệch giữa A. tỉ suất sinh thô và tỉ suất tở thô.

 

C. tỉ suất sinh và người nhập cư.

 

Câu 37: Cơ cấu xã hội của dân số gồm cơ cấu theo A. lao động và trình độ văn hóa.

 

C. lao động và theo tuổi.

 

B. gia tăng cơ học.

D. tuổi và theo giới.

 

B. số người xuất cư và nhập cư.

D. tỉ suất sinh và người nhập cư.

 

B. giới và theo lao động.

D. trình độ văn hóa và theo giới.

 


Câu 38: Các yếu tố nào sau đây có ảnh hưởng quyết định tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp? A. Dân cư – lao động, khoa học kĩ thuật, thị trường, đất đai.

 

B. Dân cư – lao động, sở hữu ruông đất, khoa học, thị trường.

C. Dân cư – lao động, khoa học kĩ thuật, đất đai, nguồn nước.

D. Dân cư – lao động, khoa học kĩ thuật, thị trường.

 

Câu 39: Việc khai thác, sử dụng đất và rừng không hợp lí ở miền đồi núi đã gây ra hậu quả xấu cho môi trường sinh thái nước ta biểu hiện ở

 

A. cạn kiệt tài nguyên khoáng sản. B. thiên tai dễ xảy ra.

C. ô nhiễm nước. D. ô nhiễm không khí.

 

Câu 40: Điểm nào sau đây không đúng với vùng trời Việt Nam?

A. Trên biển là ranh giới bên ngoài của lãnh hải và không gian của các đảo.

B. Trên đất liền được xác định bằng các đường biên giới.

C. Được xác định bằng khung toạ độ trên đất liền của nước ta.

D. Là khoảng không gian bao trùm lên lãnh thổ nước ta.

 

-----------------------------------------------

 

----------- HẾT ----------

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn