ĐỊA LÍ THI THỬ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT - ĐỀ 6-P2

ĐỊA LÍ THI THỬ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT - ĐỀ 6-P2

129 29/06/2019

D. Bên cạnh núi, còn có đồi.

 

Câu 13: Đặc điểm khác biệt của Trường Sơn Bắc với Trường Sơn Nam là:

A. hai sườn núi ít bất đối xứng hơn B. có nhiều đỉnh núi hơn.

C. địa hình cao hơn. D. sườn núi dốc hơn

 

Câu 14: Dọc ven biển, nơi có nhiệt độ cao, có ít sông đổ ra biển là nơi thuận lợi cho nghề

 

A. làm muối B. khai thác thủy hải sản C. Nuôi trồng thủy sản D. Chế biến thủy sản


 

Câu 15: Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên là

A. hiệu số giữa tỉ suất sinh và tỉ suất tử.

C. tổng số giữa tỉ suất sinh và tỉ suất tủ.

 

B. hiệu số giữa người suất cư, nhập cư.

 

D. tổng số giữa người xuất cư, nhập cư.

 


Câu 16: Thuận lợi nào sau đây không phải là chủ yếu của thiên nhiên khu vực đồng bằng? A. Địa bàn thuận lợi để phát triển tập trung cây công nghiệp dài ngày.

 

B. Là điều kiện thuận lợi để tập trung các khu công nghiệp, thành phố.

C. Là cơ sở để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới, đa dạng hóa cây trồng.

 

D. Cung cấp các nguồn lợi khác về thủy sản, khoáng sản, lâm sản.

Câu 17: Cho bảng số liệu dưới đây

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG TỈ SUẤT SINH THÔ VIỆT NAM,GIAI ĐOẠN 2010-2015

 

(Đơn vị: %0)

Năm

2010

2012

2013

2014

2015

 

 

 

 

 

 

Thành thị

16,4

16,0

16,2

16,7

15,3

 

 

 

 

 

 

Nông thôn

17,4

17,4

17,5

17,5

16,7

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Niên giám thông kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)

 

Nhận xét nào sau đây đúng với tốc độ tăng trưởng tỉ suất sinh thô Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015?

A. Tỉ suất sinh thô ở thành thị ngày càng tăng nhanh.

B. Tỉ suất sinh thô ở nông thôn có xu hướng giảm.

C. Tỉ suất sinh thô ở cả nông thôn lẫn thành thị đang tăng.

D. Tỉ suất sinh thô ở thành thị cao hơn nông thôn.

 

Câu 18: Do biển đóng vai trò chủ yếu trong sự hình thành dải đồng bằng duyên hải miền Trung nên:

A. đồng bằng bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ.

B. đồng bằng phần nhiều hẹp ngang.

C. đất nghèo, nhiều cát, ít phù sa sông.

D. có một số đông bằng mở rộng ở các của sông lớn.

 

Câu 19: Do lãnh thổ kéo dài trên nhiều vĩ độ, nên tự nhiên nước ta có sự phân hoá rõ rệt

A. Giữa đất liền và biển. B. Giữa miền núi với đồng bằng.

C. Giữa đồi núi với ven biển. D. Giữa miền Bắc với miền Nam.

 

Câu 20: . Điểm giống nhau chủ yếu nhất giữa địa hình bán bình nguyên và đồi là đều A. được hình thành do tác động của dòng chảy chia cắt các thềm phù sa cổ.

 

B. Không được nâng lên trong các vận động tân kiến tạo.

C. nằm chuyển tiếp giữa miền núi và đồng bằng.

D. có cả đất phù sa cổ lẫn đất badan.


 

Câu 21: . Cây lương thực bao gồm

A. lúa gạo, lúa mì, ngô, lạc.

 

C. lúa gạo, lúa mì, ngô, kê.

 

B. lúa gạo, lúa mì, ngô, đậu.

 

D. lúa gạo, lúa mì, ngô, mía.

 


Câu 22: Cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa phản ánh

A. nguồn lao động và dân trí. B. dân trí và người làm việc.

C. học vấn và nguồn lao động. D. trình độ dân trí và học vấn.


BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn