ĐỊA LÍ THI THỬ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT - ĐỀ 6-P1

ĐỊA LÍ THI THỬ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT - ĐỀ 6-P1

110 29/06/2019

Câu 1: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CÁC VÙNG TRÊN CẢ NƯỚC NĂM 2015

Vùng

Diện tích (km2)

Dân số (Nghìn người)

Đồng bằng sông Hồng

21.060,0

20.925,5

Trung du và miền núi phía Bắc

95.266,8

11.803,7

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

95.832,4

19.658,0

Tây Nguyên

95.641,0

5.607,9

Đông Nam Bộ

23.590,7

16.127,8

Đồng bằng sông Cửu Long

40.576,0

17.590,4

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê 2016)

 

Nhận xét nào sau đây không đúng với diện tích và dân số của các vùng nước ta năm 2015?

A. Dân số tập trung đông ở các đồng bằng.

B. Tây Nguyên có mật độ dân số thấp nhất.

C. Đồng bằng sông Hồng có mật độ dân số cao nhất.

D. Đông Nam Bộ có mật độ dân số thấp hơn Đồng bằng sông Cửu Long

 

Câu 2: Đặc điểm sinh thái của cây lúa mì là ưa khí hậu

A. nóng, thích nghi với sự dao động của khí hậu. B. nóng, đất ẩm, nhiều mùn, dễ thoát nước.

C. nóng, ẩm, chân ruộng ngập nước, đất phù sa. D. ấm, khô, đất đai màu  mỡ, nhiều phân bón.

 

Câu 3: Vùng núi cao nhất nước ta là:


A. Trường Sơn Bắc. B. Đông Bắc.

C. Trường Sơn Nam.

D. Tây Bắc.

 


Câu 4: Tỉ số giới tính được tính bằng

A. số nam trên tổng dân số.

C. số nam trên số nữ.

 

B. số nữ trên tổng dân số.

D. số nữ trên số nam.

 


 

Câu 5: Nông nghiệp hiểu theo nghĩa rộng, gồm:

A. trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản.

C. trồng trọt, lâm nghiệp, thủy sản.

 

B. chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản.

D. nông, lâm nghiệp, ngư nghiệp.

 


Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng với tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên?

A. Quyết định đến sự biến động dân số của 1 quốc gia.

B. Tác động lớn đến cơ cấu dân số theo tuổi của quốc gia.

C. Ảnh hưởng mạnh đến sự phân bố dân cư của quốc gia.

D. Là động lực phát triển dân số của quốc gia, thế giới.

 

Câu 7: Vùng núi có các thung lũng sông lớn cùng hướng tây bắc – đông nam điển hình là

A. Trường Sơn Nam.

B. Đông Bắc.

C. Trường Sơn Bắc.

D. Tây Bắc.

Câu 8: Điểm nào sau đây không đúng với bán bình nguyên Đông Nam Bộ?

 

A. Độ cao khoảng 100 – 200 m.

B. Có nhiều núi cao.

 

C. Có các bề mặt phủ badan.

D. Có các bậc thềm phù sa cổ.

Câu 9: Rừng ngập mặn ven biển ở nước ta phát triển mạnh nhất ở

 

A. Nam Bộ

B. Nam Trung Bộ

C. Bắc Bộ

D. Bắc Trung Bộ

Câu 10: Địa hình thấp và hẹp ngang, nâng cao ở hai đầu là đặc điểm của vùng núi:

A. Tây Bắc.

B. Trường Sơn Nam.

C. Trường Sơn Bắc.

D. Đông Bắc.

Câu 11: Khu vực đồi núi nước ta có nhiều thế mạnh để phát triển ngành

 

A. thủy điện, khai khoáng.

B. du lịch, cây thực phẩm.

C. khai khoáng, nuôi lợn.

D. công nghiệp, lương thực.

 

Câu 12: Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ địa hình núi Việt Nam đa dạng.

A. có các cao nguyên badan xếp tầng và cao nguyên đá vôi.

B. có núi cao, núi trung bình, núi thấp, cao nguyên, sơn nguyên…

C. Bên cạnh các dãy núi cao, đồ sộ, có nhiều núi thấp

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn