ĐỊA LÍ THI THỬ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT - ĐỀ 4-P3

ĐỊA LÍ THI THỬ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT - ĐỀ 4-P3

126 29/06/2019

Câu 27: Đặc điểm nào dưới đây chứng tỏ ở nước ta địa hình chủ yếu là đồi núi thấp? A. Đồi núi thấp dưới 1000m chiếm tới 85% diện tích.

 

B. Đồi núi thấp dưới 1000m chiếm tới 85% diện tích, núi cao trên 2000m chiếm 1% diện tích.

 

C. Đồi núi chiếm ¾ diện tích, đồng bằng chỉ chiếm ¼ diện tích.

 

D. Địa hình đồng bằng và đồi núi thấp dưới 1000m chiếm tới 85% diện tích cả nước. Câu 28:  bán cầu Nam, chịu tác động của lực Côriôlit, gió Bắc sẽ bị lệch hướng trở thành

C. gió Tây Bắc (hoặc Tây Tây Bắc, Bắc Tây Bắc).

 

D. gió Tây Nam (hoặc Tây Tây Nam, Nam Tây Nam).

 

E. gió Đông Bắc (hoặc Đông Đông Bắc, Bắc Đông Bắc).

 

F. gió Đông Nam (hoặc Đông Đông Nam, Nam Đông Nam).

 

Câu 29: Biết diện tích của Liên bang Nga là 17098,3 nghìn km2, dân số thời điểm giữa năm 2015 là 144,3 triệu người, vậy mật độ dân số nước này là hơn

 

A. 84 người/km. B. 8 người/km. C. 8 người/km2. D. 84 người/km2. Câu 30: Đặc điểm nào sau đây không phải biểu hiện của địa hình nhiệt đới ẩm gió mùa?

 

A. Bồi tụ nhanh ở đồng bằng hạ lưu sông.

 

B. Đồi núi thấp chiếm ưu thế trong vùng địa hình núi.

 

C. Quá trình phong hóa diễn ra mạnh mẽ, lớp vỏ phong hóa dày.

 

D. Xâm thực mạnh ở miền đồi núi.

 

Câu 31: Cho bảng số liệu sau:

 

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG MỘT SỐ CÂY HÀNG NĂM Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010-2016 (Đơn vị: Nghìn ha)

Năm

Lúa

Ngô

Mía

Bông

 

 

 

 

 

2010

7.489,4

1.125,7

269,1

9,1

 

 

 

 

 

2014

7.816,2

1.179,0

305,0

2,8

 

 

 

 

 

2015

7.830,6

1.164,8

284,3

1,6

 

 

 

 

 

2016

7.790,4

1.152,4

274,2

1,5

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Niên giám thống kê 2017, Nhà xuất bản Thống kê, 2018) Nhận xét nào sau đây không đúng về diện tích gieo trồng một số cây hàng năm ở nước ta giai đoạn

2010-2016?

 

A. Diện tích mía tăng thời kì 2010-2014. B. Diện tích lúa liên tục tăng thời kì 2010-2015.

 

C. Diện tích bông giảm nhanh. D. Diện tích ngô liên tục tăng.

 

Câu 32: Loại gió có tác động thường xuyên đến toàn bộ lãnh thổ nước ta là

 

A. gió Mậu dịch. B. gió Lào. C. gió mùa. D. gió địa phương.

 

Câu 33: Cho biểu đồ sau:

 

BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Sách giáo khoa Địa lí 12 trang 50, NXB Giáo dục Việt Nam, 2017) Nhận xét nào sau đây đúng về nhiệt độ, lượng mưa của Thành phố Hồ Chí Minh?

 

A. Biên độ nhiệt độ trong năm rất lớn. B. Lượng mưa tháng IX cao nhất.

 

C. Lượng mưa tháng I thấp nhất. D. Nhiệt độ trung bình tháng VII cao nhất.

 

Câu 34: Cho biểu đồ về dầu thô và điện của Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015:

 

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

 

A. Sản lượng dầu thô và sản lượng điện của Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015.

 

B. Chuyển dịch cơ cấu sản lượng dầu thô và điện của Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015.

 

C. Quy mô, cơ cấu sản lượng dầu thô và điện của Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015.

 

D. Tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu thô và điện của Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)

 

Câu 35: Ngành giao thông vận tải đóng vai trò quan trọng trong vận chuyến hành khách giữa Hoa Kì với các nước trên thế giới là

 

A. đường hàng không. B. đường biển. C. đường sắt. D. đường bộ. Câu 36: Nguyên nhân nào làm cho sinh vật biển Đông phong phú, giàu thành phần loài?

 

A. Do biển ấm quanh năm, nhiếu ánh sáng, giàu ôxi.

B. Do có các dòng biển nóng và dòng biển lạnh hoạt động.

C. Do có diện tích rộng.

D. Do nước biển có độ mặn thấp.

Câu 37: Cho biểu đồ sau:

 

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP/NGƯỜI CỦA MỘT SỐ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2012-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ trên còn sai sót ở

 

 

A. chú giải.

B. tên biểu đồ.

C. trục hoành.

D. trục tung.

 

Câu 38: Nguyên nhân chủ yếu làm cho diện tích rừng ngập mặn của nước ta đặc biệt là ở Nam Bộ đang bị thu hẹp rất nhiều là

 

A. chiến tranh.

B. cháy rừng.

C. khai thác gỗ, củi.

D. phá rừng để nuôi tôm, cá.

 

Câu 39: Khi ở trường THPT Ngô Sĩ Liên – Tp Bắc Giang (Việt Nam), các bạn học sinh đang làm bài thi môn Địa lí là 15h30 của ngày 12/11/2018 thì ở giờ GMT là

 

A. 22 giờ 30 ngày 12/11 năm 2018.

B. 22 giờ 30 ngày 13/11 năm 2018.

C. 08 giờ 30 ngày 11/11 năm 2018.

D. 08 giờ 30 ngày 12/11 năm 2018.

Câu 40: Cho bảng số liệu sau:

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOAN 2010-2015 (Đơn vị: %)

Quốc gia

2012

2014

2015

Mỹ

2,2

2,4

2,6

CHND Trung Hoa

7,9

7,3

6,9

Liên bang Nga

3,5

0,7

-3,7

(Nguồn: Niên giám thống kê 2016, Nhà xuất bản Thống kê, 2017)

Để thể hiện tốc độ tăng trưởng GDP của một số quốc gia giai đoạn 2012-2015, biểu đồ nào sau đây

thích hợp nhất?


 

A. Cột.

B. Đường.

C. Kết hợp.

D. Miền

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn