Đề 3- ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ II Môn Ngữ Văn 6- Đáp án

Đề 3- ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ II Môn Ngữ Văn 6- Đáp án

48 09/01/2019

ĐÁP ÁN ĐỀ THI

MÔN NGỮ VĂN 6

 

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:

à Mỗi câu đúng = 0,25 điểm

 

ĐỀ 1:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

c

c

d

a

c

b

a

c

b

b

d

d

a

d

b

b

  1[ 1]c...   2[ 1]c...   3[ 1]d...   4[ 1]a...   5[ 1]c...   6[ 1]b...   7[ 1]a...   8[ 1]c...

  9[ 1]b...  10[ 1]b...  11[ 1]d...  12[ 1]d...  13[ 1]a...  14[ 1]d...  15[ 1]b...  16[ 1]b...

 

ĐỀ 2:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

c

b

a

d

c

a

c

d

b

b

b

a

d

c

b

d

 

  1[ 1]c...   2[ 1]b...   3[ 1]a...   4[ 1]d...   5[ 1]c...   6[ 1]a...   7[ 1]c...   8[ 1]d...

  9[ 1]b...  10[ 1]b...  11[ 1]b...  12[ 1]a...  13[ 1]d...  14[ 1]c...  15[ 1]b...  16[ 1]d...

 

ĐỀ 3:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

c

c

c

a

d

b

b

b

a

d

c

b

b

b

c

b

 

   1[ 1]c...   2[ 1]c...   3[ 1]c...   4[ 1]a...   5[ 1]d...   6[ 1]b...   7[ 1]b...   8[ 1]b...

 9[ 1]a...  10[ 1]d...  11[ 1]c...  12[ 1]b...  13[ 1]b...  14[ 1]b...  15[ 1]c...  16[ 1]b...

 

ĐỀ 4:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

a

d

b

c

c

b

d

d

a

a

b

c

a

b

a

b

 

1[ 1]a...   2[ 1]d...   3[ 1]b...   4[ 1]c...   5[ 1]c...   6[ 1]b...   7[ 1]d...   8[ 1]d...

9[ 1]a...  10[ 1]a...  11[ 1]b...  12[ 1]c...  13[ 1]a...  14[ 1]b...  15[ 1]a...  16[ 1]b...

 

 

II/ PHẦN TỰ LUẬN:

* Yêu cầu chung:

- Về hình thức: Kiểu bài văn miêu tả.

- Về nội dung: Tả lại hình ảnh người thầy hoặc cô giáo mà em yêu quý nhất.

* Dàn ý:

a. Mở bài: Giới thiệu chung: (1đ)

- Người em miêu tả là  thầy (cô) nào?

- Thầy (cô) đã dạy em năm học nào?

b. Thân bài: Tả thầy (cô) em:

- Hình dáng bên ngoài: (1,5)

  + Độ tuổi.

  + Tầm vóc (cao, thấp), dáng người (mập, ốm)

     + Màu da

  + Gương mặt, mắt, mũi, miệng …

  + Dáng đi, lời nói, cử chỉ…

- Tính tình: (1,5)

  + Giản dị, vui vẻ (hoặc hiền lành, ít lời…)

  + Thương học trò, hài lòng khi các em ngoan ngoãn.

  + Khiêm khắc khi có bạn vi phạm lỗi.

  + Luôn quan tâm đến từng bạn trong lớp học. Nhiệt tình giảng dạy.

- Tài năng: (1)

  + Thầy (cô) giảng bài rất hay, dễ hiểu. Lớp luôn thích thú khi tới tiết học của thầy (cô).

  + Thầy (cô) viết chữ rất đẹp.

  + Thầy (cô) có tài vẽ, hát rất hay (nên khi giảng bài thầy (cô) có thể lồng vào hát hoặc vẽ cho lớp thích thú hơn)…

c. Kết bài: Cảm nghĩ của em về thầy (cô) (1đ)

- Rất yêu quý thầy (cô) của em.

- Hứa sẽ cố gắng là học sinh chăm ngoan, học giỏi để không phụ lòng thầy (cô) dạy dỗ.

 

BIỂU ĐIỂM:

  - Điểm 5 -6: Học sinh đáp ứng tốt yêu cầu nêu trên. Văn mạng lạc, có hình ảnh, diễn đạt trôi trãi. Kết cấu, bổ cục chặt chẽ, cân đối. Biết sử dụng nghệ thuật so sánh, liên tưởng, ví von độc đáo, hợp lí, biết kết hợp tốt giữa tả, nhận xét và bình luận. Giấy làm sạch đẹp, chữ viết rõ ràng. Còn thiếu sót một ít lỗi không đáng kể.

  - Điểm 2 – 3 – 4: Học sinh đáp ứng khá đạt những yêu cầu trên. Văn diễn đạt tương đối trôi trãi. Còn mắc một số lỗi: thiếu so sánh, liên tưởng. Bố cục, kết cấu chưa hợp lí, lời văn còn lủng củng, chữ viết xem được, còn sai chính tả khá nhiều.

  - Điểm 0 – 1: Sai phương pháp nội dung (Sai đối tượng tả hoặc toàn bộ bài văn mang hình thức kể, không thấy yếu tố tả) + bài viết quá dơ, chữ quá tệ, sai rất nhiều lỗi chính tả dù là những chữ đơn giản.

 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn