Cùng học tiếng Hàn: ôn tập lại bài

Cùng học tiếng Hàn: ôn tập lại bài

98 24/04/2020

nếu mọi người đang học tiếng Hàn có thể học cùng với mình  nhé heheh, tranh thủ nghỉ nên mình đặt mục tiêu là Topik 4 cơ mà chắc sẽ rất vất vả đây cơ mà mình sẽ cố gắng thật nhiều! 

Ôn lại bài:

 

-Nếu ở Hàn Quốc trong thời gian dài thì cần phải đăng ký thẻ cư trú ( thẻ người nước ngoài)

한국에서 오랫동안 살면 외국인 등록증을 필요해야 해요

- Có thể làm ở phòng quản lý xuất nhập cảnh

만들 있습니다:  có thể làm

출국관리사무소에서 만들 있습니다

-Cô giáo đã sinh hoạt ở Hàn Quốc trong thời gian dài. Theo cô điều gì cần nhất khi sống ở Hàn Quốc. Và điều gì là mệt mỏi nhất?

선생님께서 ()한국 생활을 오랫동안 하셨는데. 한국에서 살면 필요한 것이 무슨 하고 생각해요?( khi sống ở hq điều cầu nhất theo cô đó là gì?)

- sinh hoạt tại HQ :한국생활을 하다

-vì khác với sinh hoạt tại VN nên không quen. Vì không thể nói tiếng Hàn Quốc nên việc mua hàng cũng bất tiện và việc tìm nhà cũng mệt mỏi nữa.

-베트남 생활이 달라서 익속하지 않아요.

한국말을 못하니까 물건사는 것도 볼편하고 집고 구하는 것도 힘들었어요

 

 

-so với học kì trước tôi lo lắng vì tiền học phí trở nên đắt hơn- 지난학기보다 등록금 비싸져서 걱정이에요

등록금: tiền đăng ký(phí) tín chỉ

 

저는 한국어를 공부할 말하기, 읽이,쓰기 중에서 특히 듣기가 어러워요

Khi tôi học tiếng Hàn thì có nói, nghe, đọc, viết thì nghe là khó nhất

특히:đặc biệt

 

대학교에 들어온 것이 어제같은데 입학한 1년이 다 되었어요- tôi nhập học được 1 năm rồi mà cứ như mới ngày vào ngày hôm qua vậy

 어제같은데: giống ngày hôm qua

 

모든 직업에는 좋은 점과 나쁜 점이 있어요

tất cả công việc đều có điểm tốt và điểm xấu

: điểm

 

한국말을 잘하시네요! 오래 배우셨어요?

Tiếng Hàn tốt ghê! Học lâu rồi hả?

 

(): kính ngữ với chủ ngữ trong câu

 

저도 읽을지 오래돼서 기억이 나요

Tôi cũng đọc lâu rồi nên chẳng nhớ nữa!

 

복잡한 내용을 통역하는 것은 아직도 어려워요. 한국어를 사용하는 나라에 살면서 통역 공부를 더 하고 싶어요.

Thông dịch những nội dung phức tạp chưa được tốt! Tôi muốn vừa sống ở một đất nước sử dụng tiếng Anh vừa học thông dịch.

 

행사하다: thực hiện, dùng

아르바이트를 적이 있어: đã từng làm thêm

원하는 직업: công việc muốn làm

  

 

Hẹn gặp các bạn ở bài sau! Nay mình học tới đây thôi

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn