Thể lệ Hội thi

Thể lệ Hội thi

241 27/03/2020

        I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

    - Thông qua việc tổ chức Hội thi nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết của người dân về dịch COVID-19 và công tác phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

    - Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các thành viên Ban Tổ chức trong quá trình tổ chức hội thi. Việc biên soạn các bộ đề thi sát, đúng tình hình thực tế tại địa phương, phù hợp với năng lực, trình độ của các thành viên tham dự, đề thi phải được đảm bảo bí mật.

    - Công tác triển khai, tuyên truyền kế hoạch hội thi phải được tổ chức đồng bộ, hiệu quả và thông tin đến được đông đảo người dân trên địa bàn để biết và tham gia.

    - Tất cả người dân trong và ngoài địa bàn tham gia hội thi với tinh thần học tập tích cực nhất.

        II. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG

        1. Thời gian

    - Bắt đầu từ 08g00 ngày 01/4/2020 đến 17g00 ngày 10/4/2020.

        2. Đối tượng dự thi

    - Đảng viên, đoàn viên, hội viên;

    - Công nhân, người lao động;

    - Giáo viên, phụ huynh, học sinh các trường học trên địa bàn phường;

    - Nhân dân (mở rộng các trường hợp thí sinh không thuộc địa bàn Phuờng 7).

        III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, GIẢI THƯỞNG

        1. Nội dung

    - Các kiến thức về dịch bệnh Covid-19.

    - Các văn bản pháp luật có liên quan:

       + Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.

       + Luật Khám, chữa bệnh năm 2009.

       + Bộ Luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), Điều 240: Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

      + Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

        2. Hình thức

    - Mỗi thí sinh tham gia thi trực tuyến chỉ tham gia 1 lần thi, trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 20 phút. Sau khi tham gia phần thi trắc nghiệm, thí sinh tiếp tục trả lời câu hỏi phụ "có bao nhiêu người tham gia trả lời đúng 100% câu hỏi?".

    - Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức sẽ trao 4 giải thưởng Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho các thí sinh trả lời đúng các câu hỏi và có kết quả gần đúng nhất với đáp án của câu hỏi phụ.

        3. Giải thưởng

    - 01 giải Nhất: 300.000 đồng (hoặc 20 cái khẩu trang vải và 01 chai nước rửa tay sát khuẩn).

    - 01 giải Nhì: 250.000 đồng (hoặc 15 cái khẩu trang vải và 01 chai nước rửa tay sát khuẩn).

    - 01 giải Ba: 200.000 đồng (hoặc 12 cái khẩu trang vải và 01 chai nước rửa tay sát khuẩn).

    - 01 giải Khuyến khích: 150.000 đồng (hoặc 06 cái khẩu trang vải và 01 chai nước rửa tay sát khuẩn).


BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Luong Thi Kim Luong

Lương thị kim Luông

Xoá

GIÁO VIÊN

phuong7 danguy

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.