Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

20 câu 8 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Võ Tấn Sang

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thượng Minh Quân

Thượng Minh Quân

HẠNG

2

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:03:42

Kiên

Kiên

HẠNG

1

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:01:33

Thanh Tai

Thanh Tai

HẠNG

3

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:01:22

 • 04

  Nguyễn Thị Thanh Nga

  Số điểm: 90%

  Thời gian làm: 00:02:58

 • 05

  Hanh Nguyen

  Số điểm: 90%

  Thời gian làm: 00:06:28

 • 06

  Văn Đô Lê

  Số điểm: 90%

  Thời gian làm: 00:07:19

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan