12A7- hk2 KHOI TỰ NHIÊN-them Fe -lam lai

134 câu 70 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tuyen Bui Thanh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Ngọc Kiều Tiên 12a7

Nguyễn Ngọc Kiều Tiên 12a7

HẠNG

2

Số điểm 86.57%

Thới Phan Thanh Tuấn 12a7

Thới Phan Thanh Tuấn 12a7

HẠNG

1

Số điểm 89.55%

Huỳnh Phúc

Huỳnh Phúc

HẠNG

3

Số điểm 84.33%

 • 04

  Trần Nhật Minh Anhh

  Số điểm: 81.34%

 • 05

  Lê Thanh

  Số điểm: 81.34%

 • 06

  Nguyễn Vũ Kim Ngân-12a7

  Số điểm: 79.10%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan