ENGLISH 12 -UNIT 7- KT 45 PHÚT SỐ 3-DE 2

40 câu 45 phút

Trạng thái:

LỚP 12 THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nu Nguyen

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hoài Lihn

Hoài Lihn

HẠNG

2

Số điểm 82.50%

Nguyễn Hà

Nguyễn Hà

HẠNG

1

Số điểm 87.50%

Hoàng Anh

Hoàng Anh

HẠNG

3

Số điểm 82.50%

 • 04

  Tu Anh Nguyen

  Số điểm: 77.50%

 • 05

  Hang Pham

  Số điểm: 77.50%

 • 06

  Nguyễn Khánh Chi

  Số điểm: 75%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan