Hội thi tiếng Anh, chủ đề "Thanh niên làm theo lời Bác" Tuần 3

20 câu 7 phút

Trạng thái:

Hội thi tiếng Anh, chủ đề "Thanh niên làm theo lời Bác" Tuần 3

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Quận Đoàn Tân Phú

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Nguyễn Anh Khôi

Lê Nguyễn Anh Khôi

HẠNG

2

Số điểm 95%

Banh Huy Khang

Banh Huy Khang

HẠNG

1

Số điểm 95%

Lê Nguyễn Anh Khôi

Lê Nguyễn Anh Khôi

HẠNG

3

Số điểm 95%

 • 04

  Trần Nhật Quang

  Số điểm: 95%

 • 05

  Thái Ngọc Diễm Trinh

  Số điểm: 95%

 • 06

  Nguyễn Huỳnh Thanh Dung

  Số điểm: 95%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan