Bài về nhà- Tọa độ điểm trong mặt phẳng

5 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề gồm 5 câu. 

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Sinh Nguyen The

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Phạm Lê Dũng

Phạm Lê Dũng

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:20

Phạm Tiến Sơn

Phạm Tiến Sơn

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:15

Sinh Nguyen The

Sinh Nguyen The

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:47

 • 04

  Huy Nguyễn

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:51

 • 05

  Ngọc Ánh

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:24

 • 06

  Nguyễn Ánh

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:30

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan