Vocabulary Test

50 câu 15 phút

Trạng thái:

Dành cho học sinh 12

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Vân Ng

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thành Huy

Nguyễn Thành Huy

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:06

Tân Hưng

Tân Hưng

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:04

Tân Hưng

Tân Hưng

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:08

 • 04

  Tân Hưng

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:17

 • 05

  Tân Hưng

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:18

 • 06

  Tân Hưng

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:20

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan