Closest in Meaning Exercise (Part 1)

50 câu 50 phút

Trạng thái:

DÀNH CHO HỌC SINH 12

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Vân Ng

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Bảo Phúc

Bảo Phúc

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:05:09

Tân Hưng

Tân Hưng

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:21

Thảo Nguyên

Thảo Nguyên

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:09:06

 • 04

  Diễm Quỳnh

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:10:34

 • 05

  Nguyễn Thị Thanh Thảo

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:11:36

 • 06

  Khoi Anh Ly

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:16:01

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan