KIỂM TRA 15'

20 câu 15 phút

Trạng thái:


THAM GIA

GIÁO VIÊN

Văn Vương

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hương Đào Thị

Hương Đào Thị

HẠNG

2

Số điểm 95%

Văn Vương

Văn Vương

HẠNG

1

Số điểm 100%

Ðth Thuy

Ðth Thuy

HẠNG

3

Số điểm 95%

 • 04

  Thông T. Mỹ Hiệp

  Số điểm: 95%

 • 05

  Minh Yến

  Số điểm: 90%

 • 06

  Hương Đào Thị

  Số điểm: 90%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan