CUỘC THI TƯ DUY LOGIC 4.0

20 câu 22 phút

Trạng thái:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING

DÀNH CHO CHI ĐOÀN 19DMA05


THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Văn Linh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trần Thanh Trúc

Trần Thanh Trúc

HẠNG

2

Số điểm 0%

Nguyễn Văn Linh

Nguyễn Văn Linh

HẠNG

1

Số điểm 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan