Bài kiểm tra K11 - 15 phút (Đạo hàm)

37 câu 22 phút

Trạng thái:

Trắc nghiệm Đạo hàm.

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Dương Nguyễn

Dương Nguyễn

HẠNG

2

Số điểm 86.49%

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

HẠNG

1

Số điểm 100%

Bach Luu

Bach Luu

HẠNG

3

Số điểm 83.78%

 • 04

  Sơn

  Số điểm: 81.08%

 • 05

  Việt Hùng

  Số điểm: 81.08%

 • 06

  Nam Bò

  Số điểm: 78.38%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan