CUỘC THI “CÁN BỘ ĐOÀN - HỘI XUẤT SẮC” NĂM 2020

3 câu 40 phút

Trạng thái:

VÒNG CHUNG KHẢO CUỘC THI “CÁN BỘ ĐOÀN - HỘI XUẤT SẮC” NĂM 2020 

                                    PHẦN THI KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ


THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trang Thu Trang

Trang Thu Trang

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thông Nguyễn

Thông Nguyễn

HẠNG

1

Số điểm 100%

Trần Bích Ngọc

Trần Bích Ngọc

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Nguyễn Văn Thông

  Số điểm: 100%

 • 05

  Lê Minh

  Số điểm: 66.67%

 • 06

  Khánh Huyền Bùi

  Số điểm: 66.67%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan