PHÒNG THI ONLINE HÓA HỌC LỚP 10-GK2

30 câu 45 phút

Trạng thái:

Dành cho các em học sinh học Hóa lớp 10

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngô Thị Hoa

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Khắc Nghĩa

Nguyễn Khắc Nghĩa

HẠNG

2

Số điểm 100%

Nguyễn Khắc Nghĩa

Nguyễn Khắc Nghĩa

HẠNG

1

Số điểm 100%

Quân Bùi

Quân Bùi

HẠNG

3

Số điểm 96.67%

 • 04

  Thế Anh

  Số điểm: 93.33%

 • 05

  Quân Bùi

  Số điểm: 93.33%

 • 06

  Thế Anh

  Số điểm: 93.33%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan