Sinh hoạt chính trị tháng đợt 02 năm 2020

30 câu 10 phút

Trạng thái:

Dành cho đoàn viên Chi Đoàn K2D-QLNN

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phạm Thị Thái Bình

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Phạm Thị Thái Bình

Phạm Thị Thái Bình

HẠNG

2

Số điểm 66.67%

Quan Minh

Quan Minh

HẠNG

1

Số điểm 73.33%

Phạm Thị Thái Bình

Phạm Thị Thái Bình

HẠNG

3

Số điểm 63.33%

 • 04

  Nguyễn Khánh Hoàng

  Số điểm: 60%

 • 05

  Nguyễn Trung Hiếu

  Số điểm: 56.67%

 • 06

  Phạm Phương Nam

  Số điểm: 56.67%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan