10U11

49 câu 60 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Minh Thoa

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Phan Thị Hồng Nhiên

Phan Thị Hồng Nhiên

HẠNG

2

Số điểm 87.76%

Minh Hiền

Minh Hiền

HẠNG

1

Số điểm 100%

Nguyễn Mai Hồng Ngọc

Nguyễn Mai Hồng Ngọc

HẠNG

3

Số điểm 87.76%

 • 04

  Nguyễn Ngọc Kim Anh

  Số điểm: 83.67%

 • 05

  Hai Nhu

  Số điểm: 79.59%

 • 06

  Ngọc Lan

  Số điểm: 79.59%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn