ĐÁNH GIÁ ISO

1 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Đánh giá nội bộ ISO

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nghĩa Đình

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Hoàng Lâm

Lê Hoàng Lâm

HẠNG

2

Số điểm 0%

Nguyễn Tường Uyên

Nguyễn Tường Uyên

HẠNG

1

Số điểm 0%

Minh Thư

Minh Thư

HẠNG

3

Số điểm 0%

 • 04

  Trần Ngọc Hương Nhiên

  Số điểm: 0%

 • 05

  Nghĩa Đình

  Số điểm: 0%

 • 06

  Nguyễn Tường Uyên

  Số điểm: 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn