KIỂM TRA HỌC PHẦN BÁO TRUYỀN HÌNH-NHÓM 5

3 câu 4 phút

Trạng thái:

Dành cho các nhóm học phần Báo truyền hình

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phan Hồ

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Dieu Trang Ho

Dieu Trang Ho

HẠNG

2

Số điểm 10%

Thời gian làm 00:01:02

Phan Hồ

Phan Hồ

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:48

Trang Hồ

Trang Hồ

HẠNG

3

Số điểm 0%

Thời gian làm 00:00:06

  • 04

    Phan Quốc Hải

    Số điểm: 0%

    Thời gian làm: 00:00:40

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan