KIỂM TRA HỌC PHẦN BÁO TRUYỀN HÌNH-NHÓM 3

20 câu 20 phút

Trạng thái:

Dành cho các nhóm học phần Báo truyền hình

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phan Hồ

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Vy Nguyễn Thị Xuân

Vy Nguyễn Thị Xuân

HẠNG

2

Số điểm 90%

Trang Võ Thị Minh

Trang Võ Thị Minh

HẠNG

1

Số điểm 95%

Ly Trịnh Thị Hương

Ly Trịnh Thị Hương

HẠNG

3

Số điểm 85%

 • 04

  Huyền Đinh Thị Khánh

  Số điểm: 85%

 • 05

  Ly Nguyễn Hương

  Số điểm: 85%

 • 06

  Đạt Trần Thanh

  Số điểm: 85%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan