Bài tập trắc nghiệm phát âm đuôi s/es và đuôi ed

40 câu 40 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Văn Dũng

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyen Phuong

Nguyen Phuong

HẠNG

2

Số điểm 90%

Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Anh Tuấn

HẠNG

1

Số điểm 90%

Black White

Black White

HẠNG

3

Số điểm 87.50%

 • 04

  Lê Thúy

  Số điểm: 87.50%

 • 05

  Nguyen Phuong

  Số điểm: 82.50%

 • 06

  Black White

  Số điểm: 80%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn