Kí Âm Vọng Cổ _ Dây Bán Ngân Giang (Câu 1)

Kí Âm Vọng Cổ _ Dây Bán Ngân Giang (Câu 1)

686 22/03/2018

C5.... // D0  C5 //  C4  C5  C7  B0  A0  B1  B0  CO // B0  A7  A5  B7  A5  A7  A5  B5  B3 //  A5  C5  B0  A0  B1  C0  C3  C5 //  


(C5) C4  C5  C4  C5  C0  C4  C5  C4  C5  C4  D5 // D3  D2  D0  E3  E5  E3  E5  D0  D3  D2  D0  E3  E5   E0 // A0  B0  A5  A2  A5  A2  A0  B0  A0  B1  B0  C5 //  E0  A5  A3  A2  A0  B0  B1  B3  B5  B3 // CỐNG


B5  A3  B5  B3, A0  B0  A7  A5  B7 // A7  C7  B7  A5  B8  A5  B5  A5  B3 // A0  A5  A2  A5  A2  A0  B0  A0  B1  B0  C5 //  E0  C5  A0  A5  A3  A5  A3  A0  C0  B1 // XANG


B1  B1  B1  B0  C0  B0  C5 //  A5  A0  A3   A5  A7  A5  C5  A5  B5  A5   B3 // A0  A5  A2  A5  A2  A0  B0  A0  B1  B0  C5 //  E0  C5  A0  A5  B0  B1  B3  A5  B5 // CỐNG 


Ghi chú: *cách lên dây đàn Bán Ngân Giang: lên dây 2 một cung, có nghĩa là khi bấm nốt 23 = 10

* nốt B1 là nốt rung * trong khoảng cách // ....  // là 1 nhịp

* dấu + : là vuốt từ thấp lên cao

* dấu >  : là ém dây, đàn 1 tiếng bấm ém thành 2 nốt * dấu !:   nhấn sâu câu 1


BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

GIÁO VIÊN

Võ Giang Tuyền

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.