KÍ ÂM -  CÂU 1 VỌNG CỔ DÂY KÉP

KÍ ÂM - CÂU 1 VỌNG CỔ DÂY KÉP

691 07/03/2018

Lưu ý: những chữ đàn khi đi ngang qua nốt 23, đều phải hơi rung lên một chút
Câu 1: (16 nhịp - xuống vọng cổ)
35... 35 35 // , 23~ 10 15 12 15 12 10 22 25
23~ 30,//  30 33 35 30 35 38 25 47 25 // 10 15 23~ 30 35 33 45 43 35. // hò 

(35) 15 10 13 15 17 15 // 10 38 18 15 17 18 17 15 26 25, // 10 15 12 15 12 10 22 25 23~ 35  // 40 35 10 15 22 23~ 10 15 26 25. // (xê)
15 26 25 30 25 // 10 25 18 15 17 18 17 15   28 27 25, //  10 10 15 12 15 12 10 22 25 23~ 35 // 40 35 10 15 12 15 12 10 35 23~. // xang 

23~ 23~ 23~ 22 35  // 10 25 18 15 38 15 26 26*25  // 10 10 15 12 15 12 10 22 25 23~35 // 40 35 10 15 22 23~ 10 25 15 26. // cống Dứt câu 1
Ghi chú (cho bài trung cấp):

Những số có theo sau bằng ký hiệu ~ thì phải rung


Những chữ gạch đít là đàn nhanh


Những số có dấu hoa thị ở giữa ( * ) là ém


Những số có dấu (v) ở giữa là vuốt lên nốt kế
Những số theo sau chữ ~  là rung

Trong phạm vi //….// là một nhịp

 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

GIÁO VIÊN

Võ Giang Tuyền

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.