[LUYỆN TẬP] PART 5 TEST 09

30 câu 12 phút

Trạng thái:

Các bạn có thể làm phần này nhiều lần

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Giảng Viên SEC

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Văn Thắng

Nguyễn Văn Thắng

HẠNG

2

Số điểm 100%

Nguyễn Văn Thắng

Nguyễn Văn Thắng

HẠNG

1

Số điểm 100%

Phạm Nhật Quang

Phạm Nhật Quang

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Nguyễn Toản

  Số điểm: 100%

 • 05

  Nguyễn Toản

  Số điểm: 100%

 • 06

  Nguyễn Toản

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan