KIỂM TRA BÀI TẬP TỪ LOẠI

36 câu 6 phút

Trạng thái:

Các bạn có thể luyện thi phần này duy nhất 01 lần

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Giảng Viên SEC

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Mạc Duy Trung

Mạc Duy Trung

HẠNG

2

Số điểm 88.89%

Đức Thành

Đức Thành

HẠNG

1

Số điểm 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan