[KIỂM TRA] BÀI TẬP MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

30 câu 5 phút

Trạng thái:

Các bạn có thể làm phần này 01 lần

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Giảng Viên SEC

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Đức Thành

Đức Thành

HẠNG

2

Số điểm 96.67%

Mạc Duy Trung

Mạc Duy Trung

HẠNG

1

Số điểm 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan