VỘI VÀNG

20 câu 15 phút

Trạng thái:

Câu hỏi củng cố kiến thức bài học " VỘI VÀNG"(Xuân Diệu)

THAM GIA

GIÁO VIÊN

THỦY VĂN

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Liên Thảo

Nguyễn Liên Thảo

HẠNG

2

Số điểm 90%

Uyên Nhi

Uyên Nhi

HẠNG

1

Số điểm 95%

Uyên Nhi

Uyên Nhi

HẠNG

3

Số điểm 70%

 • 04

  THỦY VĂN

  Số điểm: 66.67%

 • 05

  THỦY VĂN

  Số điểm: 66.67%

 • 06

  THỦY VĂN

  Số điểm: 66.67%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan