VỘI VÀNG

20 câu 15 phút

Trạng thái:

Câu hỏi củng cố kiến thức bài học " VỘI VÀNG"(Xuân Diệu)

THAM GIA

GIÁO VIÊN

THỦY VĂN

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Uyên Nhi

Uyên Nhi

HẠNG

2

Số điểm 70%

Thời gian làm 00:06:54

Uyên Nhi

Uyên Nhi

HẠNG

1

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:02:32

THỦY VĂN

THỦY VĂN

HẠNG

3

Số điểm 66.67%

Thời gian làm 00:00:40

 • 04

  THỦY VĂN

  Số điểm: 66.67%

  Thời gian làm: 00:00:40

 • 05

  THỦY VĂN

  Số điểm: 66.67%

  Thời gian làm: 00:00:40

 • 06

  THỦY VĂN

  Số điểm: 66.67%

  Thời gian làm: 00:00:40

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan