1. SÓNG


  Cùng ôn tập nha các em, để đạt được điểm cao trong các kì thi sắp tới

  Thời gian làm bài: 15 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Nguyễn Ngọc Nguyễn Ngọc 10:04 16/03/2018 43.48%
  2 Nguyễn Quốc Huy Nguyễn Quốc Huy 07:36 07/12/2018 0.00%
  3 Trần Giang Trần Giang 16:24 05/12/2018 0.00%
  4 Nghia Duong Nghia Duong 07:12 07/12/2018 0.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.