SÓNG


Cùng ôn tập nha các em, để đạt được điểm cao trong các kì thi sắp tới

Thời gian làm bài: 15 phút

  1. Bảng vinh danh

    STT Thành viên Thời gian làm bài Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
    1 Nguyễn Ngọc Nguyễn Ngọc 00:00:50 10:04 16/03/2018 43.48%
  2. Lịch sử làm bài

    STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
    Chưa có kết quả.