PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

10 câu 5 phút

Trạng thái:

Tài liệu ôn tập giúp các em cũng cố kiến thức.

THAM GIA

GIÁO VIÊN

THỦY VĂN

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Danh Nguyễn

Danh Nguyễn

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:21

Danh Nguyễn

Danh Nguyễn

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:21

Danh Nguyễn

Danh Nguyễn

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:23

 • 04

  Danh Nguyễn

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:32

 • 05

  Danh Nguyễn

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:33

 • 06

  Danh Nguyễn

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:33

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan