CÔ BÉ BÁN DIÊM


Củng cố kiến thức bài học, giúp các bạn có được những điểm số cao trong các kỳ thi quan trọng sắp tới

Thời gian làm bài: 15 phút

  1. Bảng vinh danh

    STT Thành viên Thời gian làm bài Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
    1 Hồ Thị Kim Tài Hồ Thị Kim Tài 00:03:46 22:16 24/07/2018 60.00%
  2. Lịch sử làm bài

    STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
    Chưa có kết quả.