1. CÔ BÉ BÁN DIÊM


  Củng cố kiến thức bài học, giúp các bạn có được những điểm số cao trong các kỳ thi quan trọng sắp tới

  Thời gian làm bài: 15 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Hồ Thị Kim Tài Hồ Thị Kim Tài 22:16 24/07/2018 60.00%
  2 khoai lang chien khoai lang chien 10:14 08/12/2018 0.00%
  3 khoai lang chien khoai lang chien 10:14 08/12/2018 0.00%
  4 khoai lang chien khoai lang chien 10:14 08/12/2018 0.00%
  5 Quốc Đại Quốc Đại 16:14 05/12/2018 0.00%
  6 khoai lang chien khoai lang chien 20:18 05/12/2018 0.00%
  7 Quốc Đại Quốc Đại 16:14 05/12/2018 0.00%
  8 khoai lang chien khoai lang chien 20:17 05/12/2018 0.00%
  9 khoai lang chien khoai lang chien 16:14 05/12/2018 0.00%
  10 Quốc Đại Quốc Đại 16:14 05/12/2018 0.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.