THỂ LỆ CUỘC THI_TÌM HIỂU TRUYỀN THỐNG KHOA THQ

THỂ LỆ CUỘC THI_TÌM HIỂU TRUYỀN THỐNG KHOA THQ

21 23/03/2020

1. Thời gian

Thời gian: 19h00 ngày 29/03/2020 - 19h00 ngày 31/03/2020

2. Địa điểm 

Fanpage Đoàn - Hội Khoa Thuế - Hải quan.

3. Đối tượng:

- Sinh viên thuộc hệ đào tạo chính quy hiện đang học Trường Đại Học Tài Chính – Marketing.

4. Nội dung và hình thức bài thi :

4.1 Nội dung:

-  Các bộ môn chuyên ngành của Khoa Thuế-Hải quan.

-  Lịch sử hình thành và quá trình hoạt động của Khoa Thuế-Hải quan.

4.2 Hình thức:

Sinh viên thi trực tuyến với hình thức trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm thi trắc nghiệm Myaloha .

Sinh viên sẽ thực hiện một bài thi bao gồm 20 câu hỏi trong thời gian 10 phút, câu hỏi được lựa chọn ngẫu nhiên trong hệ thống câu hỏi.

Mỗi sinh viên chỉ được thực hiện bài thi một lần duy nhất.

Trả lời đúng 10/20 câu hỏi sinh viên sẽ được tính điểm rèn luyện.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

GIÁO VIÊN

Trương Thị Mỹ Hảo

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.