ONLINE VL 12 ĐỀ ÔN TẬP THI HSG

10 câu 15 phút

Trạng thái:

Đề số ôn tập số 2 dành cho đội chuyên

THAM GIA

GIÁO VIÊN

ThanhTP67 Nguyen

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

ThanhTP67 Nguyen

ThanhTP67 Nguyen

HẠNG

2

Số điểm 70%

Nguyễn Hữu Thành

Nguyễn Hữu Thành

HẠNG

1

Số điểm 80%

nguyen quang binh

nguyen quang binh

HẠNG

3

Số điểm 30%

  • 04

    ThanhTP67 Nguyen

    Số điểm: 30%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan